Blogger Template by Blogcrowds.

Αρχαιολογική Θεωρία

Αρχαιολογική Θεωρία, μια εισαγωγή
Matthew Johnson

Μετάφραση: Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2018,
ISBN: 978-960-524-526-9
Τιμή: 16,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 14,40€


Δεν υπάρχει πράξη χωρίς θεωρία. Δεν υφίσταται δυνατότητα κατανόησης μιας κοινωνίας, χωρίς ένα ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Ακούγοντας και διαβάζοντας καθημερινά κάθε είδους αποφάν­σεις περί της κοινωνίας, συ­χνά δεν υποψιαζόμαστε ότι η θεωρητική μελέτη της δεν είναι μόνο μια «εμπειρο­τεχνική» ενασχόληση, αλλά και μια εξειδικευμένη επιστημονική δραστηριότητα. Ένα ση­μαντικό κομμάτι της θεωρίας των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών συνιστά πλέον η αρ­χαιολογική θεωρία, δηλαδή η θεωρητική μελέτη των κοινωνιών του παρελ­θόντος μέσα από τα υλι­κά τους κατάλοιπα. 

Το βιβλίο είναι μια πραγματική αποκάλυψη για τον αναγνώστη. Ο εξαιρετικά ταπει­νόφρων και φαινομενικά εξειδικευμένος τίτλος του δεν προϊδεάζει για τον πλούτο και τη σημασία του περιεχομένου του. Αφενός, με αφορμή την αρχαιολογική θεωρία το βιβλίο μυεί τον αναγνώστη σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα βασικών κοινωνιολογικών και επιστημολογικών εννοιών (π.χ. θετικι­σμό, εξελικτισμό, μαρξισμό, δαρβινισμό, μεταμοντερνισμό, κλπ.). Αφετέρου, οι σύνθετες αυτές θεω­ρητικές έννοιες καθίστανται προσιτές στον καθένα μέσω της σπάνιας γλα­φυρότητας της αφήγη­σης και του ιδιαίτερου χαρίσματος του συγγραφέα. Ο Βρετανός αρ­χαιολόγος Matthew Johnson δεν είναι απλώς ένας από τους καλύτερους γνώστες της αρχαιο­λογικής και κοινωνικής θεωρίας διε­θνώς, αλλά και ένας εμπνευσμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «είμαστε όλοι θεωρητικοί», είτε το θέλουμε είτε όχι. Το βιβλίο αυτό ανοίγει τον δρόμο για να γίνουμε καλοί και καταρτισμένοι θεωρητικοί, συνειδητοποιώντας τη ση­μασία της θεωρίας, τον διαρκή διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και τη θεμελιώδη αξία του θεωρητικού πλουραλισμού και της κριτικής σκέψης.

(από την παρουσίαση της έκδοσης)

Μεταξύ Καντ και Χέγκελ

Μεταξύ Καντ και Χέγκελ. Διαλέξεις για τον γερμανικό ιδεαλισμό
Ντήτερ Χένριχ

Επιμέλεια-πρόλογος: Ντέιβιντ Σ. Πατσίνι
Μετάφραση: Θοδωρής Δρίτσας
Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γιώργος Ξηροπαϊδης
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2018, σ.424
ISBN: 978-960-524-522-1
Τιμή: 20,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,00€
Το 1973 ο καθηγητής Φιλοσοφίας και φιλόσοφος Ντήτερ Χένριχ, αναγνωρισμένος ήδη για την έρευνά του στον Καντ, τον Φίχτε, τον Χαίλντερλιν και τον Χέγκελ, ιδίως με τις δημοσιεύσεις του γύρω από τα προβλήματα της αυτοσυνείδησης, κλήθηκε να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μια σειρά διαλέξεων για την περίοδο της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας (1781-1844). Οι 21 αυτές διαλέξεις, οι οποίες εκδόθηκαν δύο δεκαετίες αργότερα με τη φροντίδα του Ντέιβιντ Πατσίνι, αποτέλεσαν και αποτελούν σταθμό στην εξοικείωση της «αγγλοσαξονικής» με την «ηπειρωτική» παράδοση της φιλοσοφίας, στην ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ τους, καθώς και μια διεισδυτική εισαγωγή στις μεταπτώσεις του γερμανικού ιδεαλισμού. 

Στην πορεία από τον Καντ στον Χέγκελ ο Χένριχ διακρίνει τρεις διακριτές θέσεις: τη θέση του Καντ, τη θέση του ύστερου Φίχτε και τη θέση του Χέγκελ. Υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται μεταξύ τους μια γραμμική πορεία βελτίωσης, αλλά ότι πρόκειται για θέσεις ισοδύναμες και ανταγωνιστικές, ότι και οι τρεις παραμένουν ανοιχτές στον γόνιμο φιλοσοφικό διάλογο, ότι η καθεμία έχει τα δικά της φιλοσοφικά ερείσματα και δεν μπορούν να αναχθούν η μία στην άλλη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επέλεξε να τιτλοφορήσει το βιβλίο Μεταξύ Καντ και Χέγκελ, και όχι «Από τον Καντ στον Χέγκελ», τίτλος που θα υπονοούσε μια αναγκαία κίνηση από τον πρώτο στον δεύτερο στοχαστή. 

Περιγράφοντας την πορεία αυτή, ο Χένριχ αναλύει τη σχέση ανάμεσα στο φιλοσοφικό σύστημα του Καντ και στον ιδεαλισμό που το διαδέχτηκε, επιχειρεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τις σχέσεις ανάμεσα στους ιδεαλιστές φωτίζοντας τις μείζονες διενέξεις που ξέσπασαν μεταξύ μαθητών και δασκάλων (όπως οι διαμάχες μεταξύ του Φίχτε και των καντιανών, μεταξύ του Φίχτε και του Σέλλινγκ και μεταξύ του Χέγκελ και του Σέλλινγκ), αλλά και να δώσει απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που η ιδεαλιστική φιλοσοφία κατέρρευσε και τη θέση της κατέλαβαν ο υπαρξισμός και ο μαρξισμός. 

από την παρουσίαση της έκδοσης

Οι Κύκλοι του Ζωδιακού

Οι Κύκλοι του Ζωδιακού. Ανέκδοτα κείμενα από τη συλλογή "Γραπτά ή προσωπική μυθολογία"
Ανδρέας Εμπειρίκος

Επιμέλεια-Επίμετρο: Γιώργης Γιατρομανωλάκης
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2018, σ.325
Τιμή: 18,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 16,20€


«Οι κύκλοι του Ζωδιακού με γοητεύουν και ως ιδέα και ως εικόνα. Μου έρχεται μάλιστα στον νου τώρα καθώς γράφω αυτά τα λόγια μια σκέψι - να ονομάσω ενδεχομένως τούτο το βιβλίο "Οι κύκλοι του Ζωδιακού και να κρατήσω τον αρχικό τίτλο ΓΡΑΠΤΑ ως υπότιτλο. Αν το αποφασίσω, ίσως να μην είναι άσχημο να τυπώσω, κάτω από τους δύο τίτλους, και την γνωστή σχηματική αναπαράστασι.»

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Σήμερα, πενηνταοκτώ χρόνια μετά την έκδοση του σπουδαίου βιβλίου του Ανδρέα Εμπειρίκου "Γραπτά η Προσωπική μυθολογία", ενός από τα τρία βιβλία που εξέδωσε εν ζωή ο πολυγραφότατος ποιητής, ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί και εκδοτικά αυτό το έργο με τα κείμενα που έμειναν έξω από τη σύνθεση του 1960. Δεν πρόκειται απλώς για έκδοση φιλολογικού ενδιαφέροντος, με τη συμπλήρωση ελλειπόντων κειμένων στην εργογραφία του ποιητή: Αποκτούμε ένα από τα σπουδαιότερα και πλέον ιδιότυπα έργα γραπτών -πεζών και ποιητικών- του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το παρόν βιβλίο περιέχει εννέα πεζά κείμενα του Εμπειρίκου τα οποία, μαζί με τα γνωστά εικοσιτέσσερα κείμενα των "Γραπτών ή Προσωπικής μυθολογίας", συναποτελούσαν αρχικά μία συλλογή με τίτλο "Οι κύκλοι του Ζωδιακού". Και τα τριαντατρία κείμενα είχαν συνταχθεί ανάμεσα στα χρόνια 1936-1946. Το 1960, δεκατέσσερα χρόνια μετά την περάτωση του έργου, ο Εμπειρίκος αποφασίζει να δημοσιεύσει μόνο εικοσιτέσσερα από τα κείμενα της αρχικής συλλογής στεγασμένα κάτω από τον τίτλο "Γραπτά ή Προσωπική μυθολογία". Τα υπόλοιπα εννέα παρέμεναν αδημοσίευτα, για λόγους πολλούς και ποικίλους. Στα κείμενα των "Κύκλων του Ζωδιακού" (που διασταυρώνονται με τα κείμενα των Γραπτών) ο Εμπειρίκος συνδιαλέγεται με την τρέχουσα παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική Ιστορία. Στα συμβάντα αυτά συμμετέχει και ο ίδιος, ψυχικά και συναισθηματικά. Μπορούμε, κατά συνέπεια και με βάση το παραπάνω, να υποστηρίξουμε ότι τα κύρια θέματα της παρούσας συλλογής είναι τρία. Η προσωπική και ερωτική απελευθέρωση, η εμπλοκή του Εμπειρίκου στην τρέχουσα ιστορία και οι συναφείς πολιτικές, κοινωνικές και απελευθερωτικές διακηρύξεις του. Με τη δημοσίευση υπό τον τίτλο "Οι κύκλοι του Ζωδιακού" των υπόλοιπων κειμένων της αρχικής συλλογής, κλείνει ένας ανοιχτός λογοτεχνικός και προσωπικός κύκλος του Ανδρέα Εμπειρίκου.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Γιανούλης Χαλεπάς. Επιστροφή στον Πύργο

Γιανούλης Χαλεπάς. Επιστροφή στον Πύργο
Συλλογικό


Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2018, σ.164
ISBN: 978-960-244-199-2
Τιμή: 25,00€

«…Ο Πύργος, ζωντανό μουσείο γλυπτικής, αποκαλύπτει σε κάθε βήμα, σε κάθε γωνιά, θαυμάσια δείγματα επεξεργασίας μαρμάρου: πλακόστρωτοι δρόμοι, θυρώματα, διάτρητοι φεγγίτες, λιθανάγλυφα, κρήνες, επιτύμβια στο νεκροταφείο, διάκοσμος στις εκκλησίες του. Τα σπίτι του Χαλεπά, το Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών, η Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, καθώς και το πρόσφατο κόσμημα, το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, συμπληρώνουν την εικόνα της παράδοσης της τέχνης του μαρμάρου σε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο. Εν μέσω όλων αυτών, ένα όνομα ξεφεύγει από το μέτρο, κινείται πάνω από τα συνηθισμένα, τα γήινα: ο Γιαννούλης Χαλεπάς, θρυλικό όνομα για τη νεοελληνική γλυπτική, ο μεγάλος τραγικός μύθος. Ο νεαρός καλλιτέχνης που γνωρίζει πολύ νωρίς τεράστια αναγνώριση, η τραγική του μοίρα, η τρέλα και η απομόνωση, η δύστυχη μάνα, που δαιμονοποιεί και απαγορεύει τη γλυπτική του, που καταστρέφει τα έργα του –την ταυτίζει με τη Μήδεια (;)-, η ανακάλυψη του γηραιού πλέον Γιαννούλη, η επιστροφή στα ανθρώπινα, σε μια ήρεμη οικογενειακή ζωή τα τελευταία οκτώ χρόνια, οδηγεί σε μια εκπληκτική παραγωγή, που όλοι τη θαυμάζουν, ωστόσο παραμένει αμφίβολο αν την καταλαβαίνουν. Διθυραμβικά σχόλια για την Κοιμωμένη και η συγκίνηση για την τραγική του μοίρα. Αυτός είναι ο Χαλεπάς για το πανελλήνιο: μια μυθιστορηματική μορφή-σύμβολο, με χαρακτηριστικά αγίου, που εξακολουθεί να συγκινεί ειδικούς, καλλιτέχνες, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό. Η ακτινοβολία της Κοιμωμένης λίγο επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπά φιλοτεχνήθηκε στην Τήνο, μετά την επάνοδό του από το ψυχιατρείο της Κέρκυρας, και αργότερα στην Αθήνα, ότι το έργο αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για τη νεοελληνική γλυπτική και ότι έχει ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το νησί της Τήνου.

Στην παρούσα έκθεση, γλυπτά και σχέδια του Γιαννούλη σε μονόφυλλα ή σε κατάστιχα λογαριασμών της πατρικής επιχείρησης (δάνεια της Εθνικής Πινακοθήκης), άγνωστα σχέδια από τη συλλογή Νικολάου Δούκα (Πύργος Τήνου), σπάνιο φωτογραφικό υλικό (αρχείο Κ. Π. Καλαϊτζίδη), καλύπτουν όλες τις δημιουργικές του περιόδους και παράλληλα αποκτούν άλλες διαστάσεις, φορτίζονται με άλλη σημασία∙ ξαναφέρνουν και τοποθετούν τον καλλιτέχνη στον δικό του «φυσικό» χώρο, δίπλα στον πατέρα του και στο εργαστήριό τους, στους συγχωριανούς του γλύπτες και μαρμαράδες, στον τόπο της μαρμαροτεχνίας, στον τόπο του.»

Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά
(από τον κατάλογο)Ευρυπίδου Βάκχαι

Βάκχαι
Ευρυπίδου

Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Αθ. Δ. Στεφανής
Ακαδημία Αθηνών / Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, Αθήνα 2018, σ.361
ISBN: 978-960-404-343-9
Τιμή: 15,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 13,50€«Η τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχες είναι ένα πολύ σημαντικό όσο και δύσκολο έργο από το οποίο προβάλλουν διαρκώς αναπάντητα ερωτήματα, ενώ εγείρονται και σοβαρές αμφιβολίες για την ορθότητα της ερμηνευτικής του προσέγγισης. Δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί πρόκληση για τους μελετητές, καθώς η μελέτη αυτού του κειμένου συνδέθηκε με μείζονα φιλολογικά προβλήματα, όπως είναι ο τόπος συγγραφής του και ο χρόνος της παράστασης, η σχέση του με τη διονυσιακή λατρεία και τελετουργία, οι «στόχοι» του ποιητή, αλλά και η συσχέτιση που έγινε κατά καιρούς με νεότερες απόψεις και θεωρίες, οι οποίες αναφέρονται , μεταξύ άλλων, στην παρενδυσία και την ταυτότητα φύλου, στην ψυχανάλυση και την ψυχοθεραπεία και, τελευταία, στο μεταθέατρο. Η παρούσα ερμηνευτική έκδοση έρχεται να προσθέσει μια ακόμη απόπειρα για τη διασαφήνιση και όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του αινιγματικού αυτού έργου του Ευριπίδη…».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Δημητρός Δάλλας

Δημητρός Δάλλας. Ο πρωτομάστορας του αθλητισμού της Μ. Ασίας και της προσφυγικής αναγέννησης του Πανιωνίου Γ. Σ. ΣμύρνηςΠέτρος Ν. Λινάρδος

Εκδόσεις Μπαλτά, Γλύφα Βαρθολομιού Ηλείας 2018, σ.270
ISBN: 978-618-83604-0-2
Τιμή: 15,00 €
Τιμή ΜΙΕΤ: 13,50 €«...Το πολυσχιδές έργο του Δάλλα καλύπτει ζωτικούς τομείς της κοινωνίας -είτε στη Σμύρνη είτε στη μητροπολιτική Ελλάδα- από τη διοργάνωση αγώνων (Πανιωνίων κλπ.), την παιδεία, μέσω των αγώνων της τρυφερής ηλικίας, τον προσκοπισμό, τις καλές τέχνες και τα γράμματα, την γεωπολιτική, μέσω των Βαλκανικών Αγώνων, προσφορά στην πατρίδα του, την ισότητα των φύλων, με την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα καλλιέργεια και ανάπτυξη του στίβου γυναικών, και την ενδυνάμωση του πατριωτικού φρονήματος στο χώρο του μικρασιατικού Ελληνισμού...» Πέτρος Λινάρδος (από το βιβλίο)

Πίσω από το Πέπλο της Ωραιότητας

Πίσω από το πέπλο της Ωραιότητας. Ο Μυστικό κόσμος της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού
Ευθαλία Παπαδάκη

Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2018, σελ.348
ISBN: 978-960-476-234-7
Τιμή: 18,00€

Τιμή ΜΙΕΤ: 16,20€Καρπός εξαντλητικής έρευνας αρχειακών τεκμηρίων και ευρύτατης βιβλιογραφίας, η έκδοση κατορθώνει να ανασυστήσει το αποκρυφιστικό και μυστικιστικό υπόβαθρο της σικελιανικής ποίησης, αλλά και των Δελφικών Γιορτών, του έργου ζωής του ζεύγους.

Υπογραμμίζεται η κυρίαρχη επίδραση των πνευματικών και αισθητικών αναζητήσεων της Εύας στον νεαρό και κατόπιν στον ώριμο Σικελιανό. Επίσης, αποδεικνύεται η ενεργή συμμετοχή του ζεύγους σε διεθνείς κύκλους, οι καλλιτεχνικές και πολιτικές αναζητήσεις των οποίων περιλάμβαναν μια μεγάλη γκάμα ενδιαφερόντων: από τον αποκρυφισμό και τον μυστικισμό, το ελεύθερο ανοιχτό θέατρο, την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος και τα μοντερνιστικά καλλιτεχνικά ρεύματα, ως τα ριζοσπαστικά κινήματα κοινωνικής αναμόρφωσης και τις ουτοπικές κοινότητες του Μεσοπολέμου.

Ένα βιβλίο που βαθαίνει και διευρύνει τη γνώση μας για τον κόσμο του ζεύγους των Σικελιανών και για το έργο τους, παρουσιάζοντάς μας ολοζώντανα δύο διανοούμενους που ήταν ενεργά όσο και μαχητικά μέλη κάποιων από τα πιο προωθημένα πνευματικά και κοινωνικά ρεύματα της ανήσυχης εποχής τους.

Δημήτρης Μυταράς

Δημήτρης Μυταράς. Από το σύγχρονο στο διαχρονικό
Μαρία Κουτσομάλλη-Μορώ

Μετάφραση: Έφη Κορομηλά, Andreas Schroth, Κλειώ Πανουργιά
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Άνδρος 2018, σελ.292
ISBN:
978-960-8104-94-5
Τιμή: 30,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 27,00€


«Όλα είναι παράδοξα στον Μυταρά. Ποίηση και βία, ηδονή και βαναυσότητα, λυρισμός και τραχύτητα, πληθωρικότητα και εγκράτεια συνυπάρχουν μέσα σ΄ ένα έργο σύνθετο και περίπλοκο, με πολλές όψεις, που εξελίσσεται επί σχεδόν εξήντα χρόνια μαζί με τον δημιουργό του. Υπήρξε ίσως ο πιο γνωστός ζωγράφος στην Ελλάδα όσο ήταν ήδη εν ζωή, αλλά μόνο για ένα ελάχιστο μέρος του έργου του. Αν και αρνιόταν πάντα να σχολιάσει την πολιτική ζωή της χώρας του, έγινε, με μοναδικό όπλο τη ζωγραφική του, ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Απαράμιλλος σχεδιαστής, δεν επαναπαύθηκε ποτέ μόνο σε αυτό το ταλέντο του, ενώ δεν δίστασε να εισαγάγει τη φωτογραφία και την τεχνική του στένσιλ στη μέθοδο της δουλειάς του. Επιδεικνύοντας την ίδια ευχέρεια στα πορτραίτα των επωνύμων και στις συνθέσεις που προέκυπταν αποκλειστικά από τη φαντασία του, αρνήθηκε να περιοριστεί σε ένα μόνο είδος παραστατικότητας και χρησιμοποιούσε αδιακρίτως και με την ίδια άνεση τον ρεαλισμό και τη μυθοπλασία. Γοητευμένος από τον κόσμο του θεάτρου, τον συναναστράφηκε με περισσή χαρά, αφού ήξερε ότι τον περίμενε πάντα η απομόνωση του ατελιέ του.

Πίσω από την ειρωνεία, το μαύρο χιούμορ, ακόμη και τον κυνισμό –πάντα παρόντα τόσο στους πίνακες και στα ποιήματά του όσο και στις συνεντεύξεις του– κρύβεται στην πραγματικότητα μια έντονη ευαισθησία, ένας βαθύς ουμανισμός, που δεν έπαψε ποτέ να εξεγείρεται κατά των χειρότερων στοιχείων του ανθρώπου. Ταπεινής καταγωγής, απολάμβανε στο έπακρο τη δημοτικότητά του, αδιαφορώντας για τη συγκαταβατικότητα των ελίτ και για την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του, που απέρρεαν από τη δική του καταδεκτικότητα και προσήνεια. Όλα αυτά τα παράδοξα, όλες αυτές τις αντιφάσεις, μας δείχνουν, παρ΄όλα αυτά, πόσο ολοκληρωμένος υπήρξε ο Μυταράς, τόσο στις καλλιτεχνικές επιλογές του, όσο και στην προσωπική διαδρομή του...».

Μαρία Κουτσομάλλη-Μορώ (από τον κατάλογο)

Θεόδωρος Ράλλης (1852-1909)

Θεόδωρος Ράλλης (1852-1909)
Μαρία Κατσανάκη

Μετάφραση: Μαίρη Κιτρόεφ
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία 2018, σελ.375
ISBN: 978-9963-732-29-6 / 978-9963-732-30-2
Τιμή: 48,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 44,06€

Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων


«...Ο Ράλλης, ο γνωστότερος, κατά τεκμήριο, Έλληνας ζωγράφος του 19ου αιώνα που εγκαταστάθηκε, σπούδασε και έδρασε στο Παρίσι, ανέπτυξε διεθνή εκθεσιακή δραστηριότητα, έχοντας επιπλέον ανελλιπή παρουσία στο επίσημο παρισινό Σαλόν, διατηρούσε για χρόνια ένα δεύτερο ατελιέ στο Κάιρο και ταξίδευε συστηματικά στην Ελλάδα και στην Ανατολή, από όπου πρωτίστως άντλησε τα θέματα για τις σαγηνευτικές εικόνες του. Σε πλήρη αρμονία με το πνεύμα της παραδοσιακής ζωγραφικής που διδάχτηκε κοντά στον Γάλλο ακαδημαϊκό οριενταλιστή Jean-Leon Gerome, το έργο του συνθέτει τη ματιά στην Ελλάδα και στην Ανατολή με την προσωπική βιωματική σχέση και με την οπτική της Δύσης, στο πλαίσιο κυρίαρχων ιδεολογιών, και αφήνει διακριτό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης.

Η μελέτη αυτή, που απευθύνεται τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύτερο κοινό, φιλοδοξεί να αναδείξει την καλλιτεχνική προσωπικότητα του Ράλλη και να εμβαθύνει στην εικαστική του δημιουργία, που και σήμερα εγείρει πολλαπλώς το ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα, τους όρους πρόσληψης και την κριτική υποδοχή.»


(από το βιβλίο)

Η Αναγέννηση της Ελλάδας

Η Αναγέννηση της Ελλάδας
Κοραής, Σταντάλ, Σατωμπριάν

Μετάφραση-Επιμέλεια: Τσαλίκη-Μηλιώνη Τατιάνα
Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2018, σελ.158
ISBN: 978-960-589-071-1
Τιμή:
10,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,00€

Ένα Υπόμνημα του Αδαμάντιου Κοραή στο Παρίσι το 1803, την εποχή που ο Ναπολέων ήταν ακόμα Ισόβιος Ύπατος, είναι η αφετηρία της διεθνοποίησης του Ελληνικού Ζητήματος τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αλλά και η αφορμή για έναν νεαρό Γάλλο ευγενή, τον Σατωμπριάν, να επισκεφθεί την Ελλάδα, τρία χρόνια αργότερα, το 1806, να γοητευθεί από τη λάμψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και να απογοητευθεί από τους σύγχρονους Έλληνες, που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με τους αρχαίους προγόνους τους. Δέκα χρόνια αργότερα, το Ελληνικό Ζήτημα, έχοντας ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερους διανοούμενους και ανθρώπους του πνεύματος στην Ευρώπη, οδηγεί έναν νέο Γάλλο συγγραφέα με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σταντάλ να γράψει ένα κείμενο για την Αναγέννηση της Ελλάδας, και μάλιστα το 1816, την πρώτη χρονιά της Ιεράς Συμμαχίας, χρονιά σκοτεινή για όλους τους επαναστάτες της Ευρώπης. Είναι γοητευτικό να παρασυρθούμε σε μία μάλλον απλουστευτική προσέγγιση της επίδρασης που ασκεί η μία προσωπικότητα στην άλλη, καθώς οι διαδρομές των ιδεών του φιλελληνισμού ούτε γραμμικές υπήρξαν ούτε οι φορείς τους έδιναν το ίδιο περιεχόμενο στις έννοιες Έλληνας, Γραικός, Ρωμιός, Ελλάδα, ωστόσο εδώ, μέσα από την παράθεση των αντιλήψεων αυτών των τριών για το Ελληνικό Ζήτημα, αναδεικνύεται μία πανευρωπαϊκή αλήθεια που είχαν αρχίσει πια να την υποψιάζονται πολλοί. Το παλιρροϊκό κύμα της νεωτερικότητας που ξεκίνησε το 1789, παρά την προσωρινή του ήττα, ήταν αδύνατον να φρεναριστεί πλέον από οποιαδήποτε Ιερά Συμμαχία. 

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ισλαμική καλλιγραφία: η τέχνη της ιρανικής γραφής

Ισλαμική καλλιγραφία: η τέχνη της ιρανικής γραφής
Συλλογικό

Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2018, σελ.44
ISBN: 978-960-476-231-6
Τιμή:
8,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
6,40€


Η έκδοση, συνοδευτική της ομότιτλης έκθεσης (Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, Απρίλιος – Ιούλιος 2018), είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη της γραφής, αλλά και στη σύγχρονη καλλιγραφική δημιουργία. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό (βιβλία και ενεπίγραφα αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη) και τα συνοδευτικά κείμενα, ο αναγνώστης ενημερώνεται για την ιστορία της καλλιγραφίας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα, ενώ έρχεται σε επαφή με δείγματα της σύγχρονης καλλιγραφίας, μέσα από έργα (ποιητικού και θρησκευτικού περιεχομένου) του ιρανού καλλιγράφου Μοτζταμπά Σαμπζέ.

(Μουσείο Μπενάκη)

Ταξίδια στην Ελλάδα

Ταξίδια στην Ελλάδα (15ος-19ος αι.)
Συλλογικό

Μουσείο Μπενάκη-Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου, Αθήνα 2018,
σελ.60
ISBN:
978-960-476-229-3
Τιμή: 5,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 4,00€Η έκδοση κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της ομότιτλης έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού από τις 7 Μαρτίου ως τις 29 Απριλίου 2018. Περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις, έργα περιηγητικής φιλολογίας, χάρτες και απεικονίσεις του ελληνικού κόσμου, προερχόμενα από τη Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου, η οποία αποτελεί σήμερα τμήμα της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, μετά από δωρεά του Συλλέκτη το 2013.

(από Μουσείο Μπενάκη)

Η Υπόθεση της Ευτυχίας

Η Υπόθεση της Ευτυχίας. Σύγχρονες αλήθειες μέσα στην αρχαία σοφία Jonathan Haidt

Μετάφραση: Γεωργία Μίχα Ιωάννης Παπαδόγγονας
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2018, σελ.320
ISBN: 978-960-524-524-5
Τιμή: 16,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 14.40€


H υπόθεση της ευτυχίας είναι ένα βιβλίο για δέκα Μεγάλες Ιδέες. Κάθε του κεφάλαιο είναι μια προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με μια ιδέα που έχουν ανακαλύψει πολλοί πολιτισμοί του κόσμου – να την αμφισβητήσουμε υπό το πρίσμα όσων γνωρίζουμε σήμερα από την επιστημονική έρευνα και να αποσπάσουμε από αυτή τα διδάγματα που εξακολουθούν να ισχύουν στη σύγχρονη ζωή.

Ο βραβευμένος ψυχολόγος Τζόναθαν Χάιντ μας δείχνει με ποιον τρόπο η βαθύτερη κατανόηση της πανανθρώπινης σοφίας και των διαχρονικών αρχών της μπορεί να εμπλουτίσει ή ακόμη και να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει στο φως της σύγχρονης επιστήμης την πολύπλευρη διαίρεση του νου μας, τη σημασία που έχει το πώς προσλαμβάνουμε τον κόσμο, τη λειτουργία της ανταπόδοσης στην κοινωνική ζωή, την έμφυτη μεροληψία μας, τις αντινομίες της επιδίωξης της ευτυχίας, τη σημασία της αγάπης, τις ευεργετικές συνέπειες της αντιξοότητας, τη δύναμη της πνευματικότητας και τη σημασία της συνοχής μεταξύ των επιπέδων της ύπαρξής μας.

Δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει ποτέ μου ένα βιβλίο που να εκθέτει τη σύγχρονη κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης με τόση απλότητα και σαφήνεια.
THE GUARDIAN

Ένα απολαυστικό βιβλίο … με διαφορά το πιο ουσιαστικό βιβλίο που έχει προκύψει από το κίνημα της «θετικής ψυχολογίας».
NATURE

Τρεις εν πλω

Τρεις εν πλω ( Σειρά Demo 3)
Κ. Ιωαννίδης, Εμ. Καντζιά

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2018, σελ.128
ISBN: 978-960-250-723-0
Τιμή: 9,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 6,30€
 

Ένας ιστορικός της τέχνης και μια φιλόλογος διερευνούν μαζί και χώρια πτυχές της νεωτερικότητας στην πεζογραφία του Μητσάκη, του Βιζυηνού και του Παπαδιαμάντη. Τα τρία διηγήματα που σχολιάζονται («Το βαπόρι», «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», «Η Νοσταλγός») έχουν ως κοινό τόπο αναφοράς το ταξίδι στη θάλασσα και θεματοποιούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μία από τις αντιφάσεις της νεωτερικής συνείδησης: τη γοητεία που ασκεί στον καλλιτέχνη το στοιχείο της τυχαιότητας (στη φύση αλλά και στην καλλιτεχνική διαδικασία) και την ταυτόχρονη επιθυμία απόλυτου ελέγχου (ομοίως: της φύσης και της καλλιτεχνικής διαδικασίας). Η τελευταία από τις μελέτες που συγκροτούν τον τόμο (αυτή για τη «Νοσταλγό» του Παπαδιαμάντη) συνυπογράφεται από τους δύο μελετητές και κοιτάζει έναν συγγραφέα που απολαμ-βάνει την απώλεια του ελέγχου πάνω στους χαρακτήρες του.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είναι επίκουρος καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης στην ΑΣΚΤ. Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και την κριτική της τέχνης, καθώς και το βιβλίο Σύγχρονη ελληνική φωτογραφία: Ένας αιώνας σε τριάντα χρόνια (2008) κι έχει επιμεληθεί εκθέσεις εικαστικών. Από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ κυκλοφορεί το βιβλίο Το εργαστήριο του καλλιτέχνη με εισαγωγικό του κείμενο (σειρά ΑΦΕΛΙΑ, αρ. 2, 2016). Πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα βιβλίο με τον τίτλο Φωτογραφία: μία «εξόχως νόθος» τέχνη, που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο 2018.

Η Εμμανουέλα Κάντζια σπούδασε Συγκριτική και Νεοελληνική Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Πρίνστον και Χάρβαρντ της Αμερικής. Έχει εκδώσει τη μονογραφία Το όνομα και το πράγμα: Πλατωνικοί απόηχοι στο διήγημα «Διατί η μηλιά δεν έγεινε μηλέα» του Γεωργίου Βιζυηνού (Ερμής, 2012).

https://1.bp.blogspot.com/-A8THvk5mQC8/Wx_cegJBVQI/AAAAAAAAMK8/IDk9rMHf2cIeCBqiLd5jHg_mpJ9nO5oDwCLcBGAs/s1600/READING%2BGIRL.jpg

Στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Αμερικής 13, Σύνταγμα) μπορείτε να προμηθευτείτε μια επιλογή βιβλίων του ΜΙΕΤ και των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με έκπτωση 40% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.Οι τίτλοι των βιβλίων που θα βρείτε με ειδική προσφορά είναι:

Εκδόσεις ΜΙΕΤ:

Paul Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός
Αγγελικής Λαϊου - Θωμαδάκη, Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή
Cyril Mango, Βυζάντιο, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης
Hans Georg Beck, Η βυζαντινή χιλιετία
J. J. Yiannias (επιμ.) Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωσης της Κων/πολης.
S. Vryonis Jr, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μ. Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού
G. Dragon, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της (330-451)
Πολύμνιας Αθανασιάδη, Ιουλιανός μια βιογραφία (δεμένη έκδοση)
Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου 7ος-15ος αιώνας (επιμ. Α.Λαϊου) τόμοι Α-Γ (χαρτόδετη έκδοση)
Paul Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού, 1143-1180
Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)
Cemal Kafadar, Ανάμεσα σε δυο κόσμους. Η κατασκευή του οθωμανικού κράτους

 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης:

Δερτιλής, Γιώργος Β.  Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920
Μπόρχες Χόρχε Λουίς, Η τέχνη του στίχου
Γκος Έντμουντ, Πατέρας και ΓιοςΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Tηλ.210-3614143
e-mail: bookstore-amerikis@miet.gr

Παλαιότερες αναρτήσεις