Blogger Template by Blogcrowds.

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα
Κ. Σπ. ΣτάικοςΕκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.250
ISBN: 978-618-5337-05-6
Τιμή:
35,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
31,50€Στην έκδοση Τα Ἑλληνικά Ἀρχέτυπα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ελληνικά έντυπα βιβλία που τυπώθηκαν ως και το 1500, από τυπογραφικά κέντρα της Ιταλίας και ένα της Ολλανδίας. Δεν πρόκειται για αυτοτελείς ελληνικές και ελληνο-λατινικές εκδόσεις μόνο, αλλά και για λυτά μονόφυλλα ή αυτοτελή ελληνικά αποσπάσματα ενσωματωμένα σε ετερόγλωσσα αρχέτυπα. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται και όλα τα συγγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής γραμματείας που μεταφράστηκαν στα λατινικά, αλλά και σε διάφορες εθνικές γλώσσες όπως: γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και αγγλικά, και τυπώθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις του βιβλίου ως και το 1500. Από την καταγραφή αυτή, διαφαίνεται ακριβώς σε ποιο βαθμό η αρχαία γνώση, κατά θεματικές ενότητες –φιλοσοφία, ιστορία, ποίηση, γεωγραφία, αστρονομία, μαθηματικά κ.ά.– υπήρξε η βάση για τις σπουδές στις ανώτερες και ουμανιστικές σχολές της Ευρώπης, όχι μόνο κατά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, αλλά και πολύ αργότερα.

Κεφάλαια Χριστιανισμού

Κεφάλαια Χριστιανισμού. Μια προτεσταντική κατήχηση σε ομηρικό εξάμετρο
Ιωακείμ Καμεράριος

Εισαγωγή-Νεοελληνική Απόδοση-Σχολιασμός: Κωνσταντίνος Γαρίτσης
Εκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.160
ISBN: 978-618-5337-07-0
Τιμή:
10,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,00€
Tα Κεφάλαια Χριστιανισμού, η πρώτη προτεσταντική Κατήχηση σε ελληνική γλώσσα, είναι έργο του Ιωακείμ Καμεράριου του Πρεσβύτερου (Joachim Camerarius, 1500-1574), πρωταγωνιστή του κινήματος της λουθηρανής Μεταρρύθμισης και ενός από τους σημαντικότερους ελληνιστές της Γερμανίας στην εποχή του. Το έργο αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1525, σημείωσε πολλές επανεκδόσεις και επηρέασε αρκετούς σύγχρονους και μεταγενέστερους συγγραφείς. Πρόκειται για μία έμμετρη κατήχηση σε ομηρική γλώσσα και δακτυλικό εξάμετρο που εκτείνεται σε 223 στίχους. Στην έκδοσή μας, το πρωτότυπο κείμενο συνοδεύεται από νεοελληνική απόδοση, αναλυτική εισαγωγή, πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τον Καμεράριο, την εκδοτική ιστορία των Κεφαλαίων, αλλά και τη μορφή και το περιεχόμενο του κειμένου. Έτσι, με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό το μάλλον παράδοξο φαινόμενο οι βασικές θέσεις του γερμανικού προτεσταντισμού, ήδη εν τη γενέσει τους, να βρίσκουν έκφραση στη γλώσσα των ομηρικών επών.

(Από την παρουσίαση του βιβλίου)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)
Συλλογικό

Επιστημονική Επιμέλεια: Κώστας Ε. Λαμπρινός
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018, σ.299
ISBN: 978-618-84285-0-8
Τιμή:
20,11€
Τιμή ΜΙΕΤ: 19,00€


«...Με τον τόμο αυτό επιχειρείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη συστηματικότερη μελέτη της κοινωνικο-πολιτικής συγκρότησης και εξέλιξης στην ύπαιθρο διαφόρων, μεγάλων και μικρών βενετικών κτήσεων...»
Κώστας Ε. Λαμπρινός
(από το βιβλίο)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κώστας Ε. Λαμπρινός
Κοινωνική ιστορία του ελληνοβενετικού αγροτικού χώρου(13ος-18ος αι.). Ζητήματα και προοπτικές έρευνας
Xαράλαμπος Γάσπαρης
Οι ξένοι του χωριού. Κοινωνικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών χωριών της Κρήτης
Άγγελ Nικολάου-Kονναρή
Συνέχειες και ασυνέχειες στη δουλοπαροικιακή πολιτική της βενετικής διοίκησης στην Κύπρο
Marianna Kolyvà
I comuni nel contado dell’isola di Zante. Politica territoriale,contesto sociale, apparato amministativo (fine Quattrocento-metàCinquecento)
Δέσποινα Ερ. Βλάσση
Κοινωνική και οικονομική συγκρότηση του ορεινού χώρου στη βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά
Kostas E. Lambrinos
La campagna cretese nell’epoca veneziana. Gestori di poteree profilo socio-istituzionale dei contadini
(sec. XVI-XVII)
Kώστας Γ. Τσικνάκης
Περιοδεύοντας στην ύπαιθρο της Κρήτης για την απονομή δικαιοσύνης. Φεουδαρχικές καταπιέσεις και μέτρα περιστολής τους από τον Giacomo Foscarini στα χρόνια 1574-1577
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Γυναίκα και αγροτικός κόσμος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αποφάσεις του Συνδίκου, Ανακριτή της ΑνατολήςOttaviano Bon (1613)
Ασπασία Παπαδάκη
Εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών στην κρητική ύπαιθρο κατά την ύστερη βενετική περίοδο
Αλέξης Μάλλιαρης
Ο κόσμος της υπαίθρου στη βενετική Πελοπόννησο (1686-1715)
Αγγελική Πανοπούλου
Αλυκάριοι - εργάτες - αγρότες. Συνθήκες εργασίας και σχέσεις εξουσίας στις αλυκές της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου

Οι Μακεδονίες των άλλων

Οι Μακεδονίες των άλλων: το μαχαίρι της Ιστορίας και οι νομοτέλειες της Γεωγραφίας
Σπύρος Καράβας

Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2018, σ.201
ISBN: 978-960-9548-40-3
Τιμή:
10,60€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,54€


Μικρό ανθολόγιο 1912-1992

Πόσο «ανύπαρκτες» υπήρξαν οι Μακεδονίες των άλλων έως την καμπή του 1991 και τον εθνικιστικό παροξυσμό που ακολούθησε; Και εκεί όπου έκαναν την εμφάνισή τους, ποιό περιεχόμενο -γεωγραφικό, ιστορικό, διοικητικό ή «φυλετικό»- τους αποδιδόταν; Σε ανάλογα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη του Σπύρου Καράβα, ιχνηλατώντας την προϊστορία της διαδεδομένης πεποίθησης περί της μίας και αποκλειστικά ελληνικής Μακεδονίας σε ό,τι θεωρείται πως έχει τροφοδοτήσει τη γενική παιδεία του εγγράμματου κοινού: στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας, στις εγκυκλοπαίδειες και στη συναφή ελληνόγλωσση βιβλιογραφία των χρόνων 1912-1992.

Από το μικρό ανθολόγιο αναδεικνύεται ότι τα τεκμήρια αυτά, τα κείμενα και οι χάρτες, παρ' όλες τις αποσιωπήσεις και τις αντιφάσεις, είτε την ανιστορικότητα που σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργούν,  δίνουν χώρο στις Μακεδονίες των άλλων. Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν η προέλευση και οι σκοπιμότητες για τις στρεβλώσεις, τις εμμονές και τα βαρίδια που εξακολουθούν να επιβιώνουν στις συλλογικές αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Λαϊκισμός μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί

Λαϊκισμός μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί
Γιάννης Σταυρακάκης

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.96
ISBN: 978-618-84272-3-5
Τιμή:
9,32€
Τιμή ΜΙΕΤ: 8,39€Ο «λαϊκισμός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δημόσια συζήτηση. Η έννοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πληθώρα ετερογενών φαινομένων. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο λαϊκισμός; Ποια ελάχιστα κριτήρια και ποιες τυ-πολογίες είναι δυνατόν να επιστρατεύσουμε για να προσανατολιστούμε σε αυτό το θολό πεδίο; Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον λαϊκισμό από άλλα παράλληλα φαινόμενα;

Τούτη η σύντομη μελέτη επιχειρεί να μας εξοικειώσει με την παγκόσμια ιστορία του λαϊκισμού και με τις προσπάθειες της κοινωνικής και της πολιτικής θεωρίας να τον συλλάβουν και να τον αποτιμήσουν. Εντοπίζει τις αστοχίες των ορθόδοξων προσεγγίσεων. Παρουσιάζει, κατόπιν, τις κριτικές κοινωνικο-επιστημονικές θεωρήσεις που επιχειρούν να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα της φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής ορθοδοξίας. Γιατί υπάρχει ο λαϊκισμός; Ποια η σχέση του με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία; Γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει; Τι ακριβώς είναι; Τι δεν είναι; Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα όριά του;

(από την παρουσίαση του βιβλίου)

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι αλλιώτικο από τ' άλλα
Ιωάννα Παπαντωνίου

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου, Ναύπλιο 2019, σ.96
ISBN: 978-960-9722-06-3
Τιμή: 20,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,00€


Ο "ντουλαμάς", και αντίστοιχα το "πιρπιρί" για τις γυναίκες, είναι ένα εξαιρετικό, σπάνιο ένδυμα, που φορέθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και παρουσιάζει γεωγραφικές και άλλες ενδιαφέρουσες παραλλαγές.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναλύσει τις παραλλαγές στην ορολογία, τα αχνάρια, τα υλικά και τη διακόσμηση του ντουλαμά και τελικά να προτείνει νέους τρόπους χρήσης του στη μόδα και το θέατρο, όπως έχω ήδη κάνει δημιουργώντας ένα αχνάρι για τα κοστούμια που σχεδίασα για πολλές θεατρικές παραστάσεις.

από το εισαγωγικό σημείωμα της Ιωάννας Παπαντωνίου

Η Κάρι μας

Η Κάρι μας
Theodore Dreiser

Μετάφραση:Έλλη Φιλοκύπρου
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018, σ.760
ISBN:978-960-01-1936-7
Τιμή:
26,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 20,80€


Αμερική στα 1890: η νεαρή όμορφη Κάρι αφήνει το χωριό της αναζητώντας στην πόλη μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή πιάνει δουλειά σε βιοτεχνία παπουτσιών. Σύντομα ανακαλύπτει ότι για να ζήσει το αμερικανικό όνειρο υπάρχει ευκολότερος τρόπος. Αρχίζει να ενδίδει στις φιλοφρονήσεις και τα δώρα ενός προστάτη. Αυτός ο δρόμος θα την οδηγήσει στην κοινωνική της ανέλιξη.

Theodore Dreiser: Βαθιά πολιτικοποιημένος, ακτιβιστής, δούλεψε για το Χόλυγουντ, συνεργάτης του Τσάπλιν, στη μαύρη λίστα του Μακάρθι.

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού
Ιουλία Πεντάζου

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.312
ISBN: 978-618-84272-2-8
Τιμή:
18,02€
Τιμή ΜΙΕΤ: 16,22€


Σήμερα η Ιστορία μεταπηδά από το βιβλίο στο ψηφιακό περιβάλλον. Μετασχηματίζεται σε ψηφιακή υλικότητα, η οποία εκτίθεται στην οθόνη σε χώρους όπως το μουσείο, η ακαδημία, το αρχείο, η βιβλιοθήκη, το σπίτι. Η «Ιστορία σε έκθεση», ανοικτή πια στο βλέμμα του χρήστη/επισκέπτη, απαιτεί διαφορετικές από τις συνήθεις πρακτικές εργασίας και έρευνας προκειμένου να αποκτήσει την ψηφιακή μορφή της. Κομβικό ρόλο στις νέες πρακτικές παίζει η διαδικασία του σχεδιασμού, που προσδιορίζει τι είναι η ψηφιακή υλικότητα, πώς συμπεριφέρεται και πώς απεικονίζεται, προκειμένου να μεταδίδει νοήματα.

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών με ιστορικό περιεχόμενο, θέτοντας σε διάλογο πρακτικές που απασχολούν επιστήμονες από το χώρο τόσο των εφαρμοσμένων όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ο αθώος εθνικισμός

Ο αθώος εθνικισμός
Συλλογικό

Επιμέλεια: Ηρακλής Μήλλας
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2019, σ.256
ISBN: 978-960-221-813-6
Τιμή:
16,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,26€

Έλληνες και Τούρκοι μελετητές αντιμέτωποι με τον "δικό τους" δήθεν αθώο εθνικισμό.

Ο όρος "εθνικισμός" στην καθημερινότητά μας έχει δύο διαφορετικές έννοιες που συχνά συγχέονται. Η πρώτη αναφέρεται σε μια "αθώα" κοινωνική συναίνεση γύρω από μια εθνική ταυτότητα. Είναι αυτή που εξασφαλίζει σε μια ομάδα ανθρώπων την πίστη ότι αποτελούν ένα έθνος. Η άλλη έννοια αναφέρεται σε ένα είδος πολιτικού προγράμματος ορισμένων μελών του έθνους. Όταν αυτό το πρόγραμμα είναι επιθετικό ή ξενοφοβικό, χαρακτηρίζεται "εθνικιστικό", "κακό" και κάποτε ρατσιστικό.

Αλλά ο δήθεν αθώος εθνικισμός φέρει όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να αναβιώσει "ο κακός εθνικισμός" όταν η συγκυρία προσφέρεται: τους εθνικούς μύθους στους οποίους κυριαρχεί το "εμείς - οι άλλοι", τις ανάλογες ιστορικές αναφορές μέσα σε μια εθνική ιστοριογραφία, τη σχετική "εθνική" παιδεία, την εθνική αυταρέσκεια ("είμαστε οι καλύτεροι"), την ξενοφοβία ("μας αδίκησαν", "κινδυνεύουμε"), το φετίχ του εθνικού συμφέροντος. Στο βαθμό που θεωρούμε ότι μόνο ο επιθετικός εθνικισμός είναι το πρόβλημα, δεν καταπολεμούμε το ίδιο το εθνικιστικό υπόδειγμα αλλά μόνο μία έκφανσή του. Το να καταγγέλλεται π.χ. η Χρυσή Αυγή και να αποσιωπώνται η εθνικιστική ιστοριογραφία, η εθνοκεντρική παιδεία, η πατριωτική λογοτεχνία, ο "εθνικός" πολιτικός ή εκκλησιαστικός λόγος κ.ά. είναι μια υποκριτική συμφιλίωση με τον εθνικισμό ή στην καλύτερη περίπτωση μια εθνική τύφλωση. Φαινομενικά αθώες λειτουργίες, όπως μια πινακίδα που καλωσορίζει τους τουρίστες «στην πιο φιλόξενη χώρα του κόσμου», ένα παραμύθι σε ένα παιδικό βιβλίο, ένα τραγούδι σε οικογενειακό γλέντι, ένα σίριαλ στην τηλεόραση, ένας τίτλος εφημερίδας ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να καλλιεργούν και να αναπαράγουν εθνικιστικά μηνύματα.

Σε αυτά, τα οποία συνήθως μας διαφεύγουν, αναφέρεται το βιβλίο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Τούρκοι αναλυτές καταπιάνονται εδώ με τον «δικό τους» εθνικισμό. Κάποιοι γράφουν και για τις δύο πλευρές, συγκριτικά. Αλλά κανένα κείμενο δεν αναφέρεται μόνο στον εθνικισμό του Άλλου. Μια τέτοια προσέγγιση είναι το χόμπι των εθνικιστών.

Τα Νέα Σχολικά Κτίρια

Τα Νέα Σχολικά Κτίρια
Πάτροκλος Καραντινός

Επιμέλεια-Εισαγωγή: Ανδρέας Γιακουμακάτος
Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2019, σ.352
ISBN: 978-618-5209-45-2
Τιμή:
44,50€
Τιμή ΜΙΕΤ: 40,05€ Η επανέκδοση του σπάνιου τόμου του 1938 για τα «σχολεία Παπανδρέου» στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, μοναδική τεκμηρίωση για τη μοντέρνα ελληνική αρχιτεκτονική της δεκαετίας του 1930, αποτυπώνει τη μεγάλη εκσυγχρονιστική προσπάθεια της κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932) και στον χώρο της παιδείας, με την ανέγερση χιλιάδων εκπαιδευτηρίων για τη δημοτική και μέση εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Η έκδοση αυτή-μαρτυρία και στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας, αποτελεί την καλύτερη κατάθεση της μοντέρνας ελληνικής συμβολής στον διεθνή εορτασμό του 2019 για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου του Μπάουχαους.

(Από την παρουσίαση του βιβλίου)

Yunankarasi

Yunankarasi - Yunanistan’dan 11 Çağdaş Polisiye Öykü
Συλλογικό


Επιμέλεια:Vassilis Danellis - Damla Demirozu
Εκδόσεις Ιστός, Κων/πολη 2018, σ.224
ISBN: 978-605-4640-62-1
Τιμή: 14,84€
Τιμή ΜΙΕΤ:
13,36€
11 ιστορίες ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας μεταφρασμένες για πρώτη φορά στην τουρκική γλώσσα.

Κείμενα:
İeronimos LYKARİS, Tefkros MİCHAİLİDİS, Marilena POLİTOPOULOU, Kostas KALFOPOULOS, Hilda PAPADİMİTRİOU, Thanos DRAGOUMİS, Andreas APOSTOLİDİS, Kostas MOUZOURAKİS, Filippos FİLİPPOU, Vassilis DANELLİS ve Neoklis GALANOPOULOS’

Τα απόπαιδα

Τα απόπαιδα
Κατίνα Λατίφη

Πρόλογος: Μίκης Θεοδωράκης
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2019, σ.392
ISBN: 978-960-221-825-9
Τιμή: 16,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,26€

Αυτή «φαίνεται εφτάψυχη!» λέει ο υπαξιωματικός της χωροφυλακής για τη νεαρή Κατίνα Τέντα, όταν τη συλλαμβάνουν στη γενέτειρά της, τον Αλμυρό Θεσσαλίας, το 1946, μετά από μήνες καταδίωξης και παρανομίας. Κάποιες απ' αυτές τις «εφτά ζωές», που ξετυλίχτηκαν σαν μυθιστόρημα μες στη φωτιά και το σίδερο της δεκαετίας του '40, αφηγείται αυτό το βιβλίο - ίσως η πιο συγκλονιστική αυθεντική μαρτυρία ενός αγώνα που δόθηκε στην κόψη της Ιστορίας, στα «χρόνια της θύελλας, του ηρωισμού και της ματωμένης ελπίδας».

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)


Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth

Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth. Challenges for Europe in the wake of the crisis
Lucas Papademos

Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2017, σ.170
ISBN: 978-960-93-7838-3
Τιμή:
20,00€

Τιμή ΜΙΕΤ: 16,00€


The purpose of the symposium was to review and assess the effectiveness of policies and reforms with a Europe-wide impact, notably the single monetary policy and the European banking union, in achieving three fundamental economic objectives of the European Union: strengthening economic growth, preserving price stability and safeguarding financial stability. Achieving stronger growth and protecting financial and macroeconomic stability have been set as top priorities of the Union in the wake of the European debt and banking crisis. They will remain so for years to come, because their sustained attainment is likely to prove challenging

Για τις κληρονομικές ασθένειες: Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία

Για τις κληρονομικές ασθένειες: Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία
Αδαμάντιος Κοραής

Εισαγωγή-Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα 2019, σ.152
ISBN: 9786188427204
Τιμή:
13,78€
Τιμή ΜΙΕΤ: 12,40€

Πριν από εφτά χρόνια, η συστηματική αναζήτηση στην περίφημη Bibliothèque de l’Academie Nationale de Médecine (Βιβλιοθήκη της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής), στο Παρίσι, επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη για τους ερευνητές. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, επικεφαλής επιστημονικής ομάδας, ανακάλυψε ένα άγνωστο χειρόγραφο του Κοραή, γραμμένο στα λατινικά το 1790, με τίτλο De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura (Για τις κληρονομικές ασθένειες: ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία). Το κείμενο είχε γραφτεί για να υποβληθεί σε διαγωνισμό της Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής των Παρισίων, ενός δυναμικού και νεωτεριστικού θεσμού, που κινούνταν στην τροχιά των Ιδεολόγων του Διαφωτισμού, με φιλόδοξο ιατρικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και πολιτική ατζέντα. Ο Κοραής επιθυμεί να συνδέσει την ιατρική με την ελληνική αρχαιότητα, την πολιτική, την ηθική και τα πάθη. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, αναδεικνύεται στοχαστής της βιοπολιτικής, καθώς η επιθυμία γίνεται, τον 18ο αιώνα, ερώτημα πρωταρχικής σημασίας και συμπλέκεται με την εμφάνιση του πληθυσμού ως κύριου διακυβεύματος στον πολιτικό λόγο.
Το ανέκδοτο μέχρι σήμερα αυτό έργο έρχεται να προσθέσει μια σημαντική ψηφίδα στην εργοβιογραφία του Κοραή, θυμίζοντάς μας μια αγνοημένη όψη του: την ιατρική παιδεία και συγκρότησή του. Η ανά χείρας έκδοση είναι η πρώτη, σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο διάστημα, Το έργο θα κυκλοφορήσει και στα γαλλικά. Η εισαγωγή και τα σχόλια του Κωνσταντίνου Ηροδότου προσφέρουν στον αναγνώστη ένα εργαλείο για να προσεγγίσει μια όψη του κοραϊκού έργου, σημαντική όχι μόνο για τη διανοητική διαδρομή του μεγάλου στοχαστή, αλλά και για την ιστορία της Ιατρικής, τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και γενικότερα την ιστορία των ιδεών.

Από τον Αρίσταρχο στον Νεύτωνα

Από τον Αρίσταρχο στον Νεύτωνα. 20 αιώνες αναζητήσεων για την κατανόηση της δομής του κόσμου
Αντώνης Σ. Καραμάνος

Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2019, σ.124
ISBN: 978-618-5346-12-6
Τιμή:
8,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
7,20€

Περισσότερα από 1900 χρόνια χωρίζουν τον Αρίσταρχο τον Σάμιο από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ο πρώτος έζησε στην Αλεξανδρινή εποχή (περ. 310-230 π.Χ.) και ιστορικά υπήρξε ο πρώτος που διατύπωσε την ηλιοκεντρική υπόθεση σ' έναν κόσμο όπου κάτι τέτοιο εθεωρείτο παραλογισμός και βλασφημία. Ο δεύτερος (1643-1727) ολοκλήρωσε την Επιστημονική Επανάσταση του 16ου- 17ου αιώνα, διατυπώνοντας με το κορυφαίο έργο του Principia Mathematica τους νόμους της κίνησης των σωμάτων και τη θεωρία της παγκόσμιας έλξης.

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι το ξετύλιγμα και η παρακολούθηση του νήματος που συνδέει τον Αρίσταρχο με τον Νεύτωνα, και η συνοπτική καταγραφή της πορείας της ανθρώπινης σκέψης από την πλάνη προς την επιστημονική αλήθεια, κατά τρόπον όμως που να μην εμπλέκεται κανείς στα δαιδαλώδη μονοπάτια της ιστορίας. Αυτό επιτυγχάνεται υπερπηδώντας το σκοτεινό διάστημα του Μεσαίωνα και μένοντας μόνο στους κορυφαίους σταθμούς αυτής της μακρόχρονης πορείας, δηλαδή κατά σειρά στον Αρίσταρχο, τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ, τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας μπορεί να δώσει στον σημερινό αναγνώστη μια ικανοποιητική εικόνα της μακράς πορείας του ανθρώπου για την κατανόηση της δομής του ορατού Κόσμου.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Παλαιότερες αναρτήσεις