Blogger Template by Blogcrowds.

Τίτλος: Ο χώρος στο μουσείο. Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία
Συγγραφέας: Καλή Τζώρτζη 
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2013
Σελίδες: 396, 394 εικόνες και σχέδια, 54 κατόψεις, 7 πίνακες 
ISBN: 978-960-244-159-6
Τιμή με έκπτωση: 25,00€


Τα μουσεία ανήκουν στα κτήρια-σύμβολα των αρχών του 21ου αιώνα, τόσο για την αρχιτεκτονική ετερογένειά τους όσο και για το εύρος των πολιτιστικών στόχων που υπηρετούν.
Τα ερωτήματα που θέτει το βιβλίο είναι: Πώς η αρχιτεκτονική επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα μουσεία; Πώς σχετίζεται με την "τέχνη του εκθεσιακού σχεδιασμού"; Η απάντηση, κατά τη συγγραφέα, είναι εν πολλοίς "μέσω του χώρου". Προσεγγίζοντας τον χώρο ως κοινή γλώσσα του κτηρίου και της έκθεσης, και επομένως ως κοινό σημείο αναφοράς αρχιτεκτονικής και μουσειολογίας, μπορούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα τον ιδιαίτερο χωρικό, οπτικό, νοητικό και κοινωνικό χαρακτήρα κάθε μουσείου. Η συγγραφέας εξηγεί, για παράδειγμα, πως κάποια μουσεία δημιουργούν στους επισκέπτες την αίσθηση της προσωπικής εξερεύνησης ενώ άλλα έχουν κυρίως διδακτικό χαρακτήρα, πώς η επίσκεψη σε ορισμένα μουσεία μετατρέπεται σε χωρική εμπειρία ενώ σε άλλα σε κοινωνικό γεγονός.
Το βιβλίο αρχίζει με ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του μουσείου ως κτηρίου και ως οργανωμένου χώρου, καθώς και στην παράλληλη εξέλιξη των εκθεσιακών αντιλήψεων. Εν συνεχεία, επικεντρώνεται στη σε βάθος μελέτη επιλεγμένων σύγχρονων μουσείων, αναλύοντας την αρχιτεκτονική του χώρου, το εκθεσιακό σκεπτικό, τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Συνδυάζοντας τη διαισθητική παρατήρηση με τη λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση, αναπτύσσει μια μεθοδολογία για τη μελέτη των μουσείων και καταλήγει προτείνοντας ένα θεωρητικό μοντέλο για την ερμηνεία τους.
Θεωρητικά εξοπλισμένο, μεθοδολογικά καινοτόμο, πλούσια εικονογραφημένο, το βιβλίο αυτό συνιστά βασικό έργο, τόσο για αυτούς που δημιουργούν και μελετούν τα μουσεία (αρχιτέκτονες, επιμελητές και μουσειολόγους, φοιτητές) όσο και για εκείνους που επισκέπτονται τα μουσεία και αποτελούν το κοινό τους. Τίτλος: Μουσείο και μουσειακές σπουδές: ένας πλήρης οδηγός
Επιστημονική επιμέλεια: Sharon Macdonald
Μετάφραση: Δήμητρα Παπαβασιλείου
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2012
Σελίδες: 784 με 75 εικόνες και σχέδια
ISBN: 978-960-244-155-8
Τιμή με έκπτωση: 45,00€


Στον συλλογικό αυτόν τόμο για τις μουσειακές σπουδές, ένα από τα πιο σύγχρονα πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουν συγκεντρωθεί –υπό την επιστημονική επιμέλεια της Sharon Macdonald– 33 μελέτες ειδικών επιστημόνων, που προσεγγίζουν με ευρύτητα τα επιμέρους ζητήματα του μουσείου. Παρουσιάζουν, δηλαδή, και συμπυκνώνουν όλες τις πτυχές που περικλείει η έννοια και η λειτουργία του μουσείου, τις τελευταίες κατευθύνσεις της μουσειολογικής εφαρμογής, τη χρήση σύγχρονων μέσων εντός του μουσειακού χώρου, τις νέες πρακτικές έκθεσης και την αντιμετώπιση του θεατή-επισκέπτη δεν λείπουν, όμως, και τρέχοντα θέματα για τα «πολιτισμικά οικονομικά», την μουσειακή ηθική και τη νομική υπόσταση των μουσείων, τα οποία πλέον απασχολούν τους επαγγελματίες μουσειολόγους. Έτσι, η θεωρητική αποτύπωση και ερμηνεία των μουσειακών σπουδών με βάση τους θεματικούς άξονες του τόμου καλύπτει επαρκώς παραμέτρους, ερωτήματα και το σύνολο του σύγχρονου προβληματισμού για τη διαχείριση των μουσείων.


Τίτλος: Εγχειρίδιο μουσειολογίας για τα μουσεία επιχείρησης
Συγγραφέας: Massimo Negri με ένα αδημοσίευτο κείμενο του Kenneth Hudson και συμβολή της Cristina Menegazzi
Μετάφραση: Ιλαρία Συμιακάκη
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2009
Σελίδες: 177
ISBN: 978-960-244-141
Τιμή με έκπτωση: 15,98€

Ο νέος αυτός τόμος όχι μόνο εμπλουτίζει την εκδοτική σειρά του ΠΙΟΠ «Μουσειολογία», αλλά αποτελεί μια ουσιαστική προσέγγιση στα θεωρητικά και κυρίως στα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης ενός μουσείου σύγχρονων προδιαγραφών. Ο Massimo Negri εστιάζει στα μουσεία επιχείρησης, τα οποία αποτελούν μια νέα δυναμική παρουσία στον μουσειακό κόσμο της Ευρώπης. Η αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών μουσείων επιχείρησης, το εννοιολογικό υπόβαθρο, δηλαδή η βασική ιδέα που εμπνέει και διακρίνει ανάλογες εκθέσεις, οι προδιαγραφές και το πλαίσιο δραστηριοποίησής τους, αποτελούν κύρια σημεία της μελέτης. Παράλληλα, εξετάζεται το μουσειακό περιβάλλον και η σωστή διαμόρφωση του χώρου, στοιχεία που καθιστούν την περιήγηση άνετη και δημιουργική, και δίνεται έμφαση στην προσέγγιση του κοινού μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ο συγγραφέας παραθέτει έναν αξιόλογο οδηγό μουσείων επιχείρησης, ενώ το κείμενο της Cristina Menegazzi καλύπτει ζητήματα προληπτικής συντήρησης. Τέλος, στο Παράρτημα δημοσιεύεται κείμενο του μουσειολόγου Kenneth Hudson για τη δημιουργία φιλικών προς το κοινό μουσείων. Έτσι, ο τόμος συστηματοποιεί τις πρακτικές πλευρές οργάνωσης της μουσειακής διαδικασίας, ορίζει τα κύρια σημεία δράσης ενός μουσείου επιχείρησης και προτείνει κατεξοχήν εφαρμόσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση πολυάριθμων πρακτικών θεμάτων.


Τίτλος: Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες
Συγγραφέας: Black Graham
Μετάφραση: Σόνια Κωτίδου
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2009
Σελίδες: 356 με 32 εικόνες
ISBN: 978-960-244-117-6
Τιμή με έκπτωση: 21,30€
 

Το βιβλίο πραγματεύεται την εξέλιξη του μουσείου από "θησαυροφυλάκιο" πολύτιμων αντικειμένων σε ένα σύγχρονο και κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό. Ο συγγραφέας μέσω της διδακτικής και μουσειολογικής εμπειρίας του, εστιάζει αφενός στην πρακτική αντιμετώπιση των ποικίλων μουσειακών θεμάτων, με έμφαση στη διαδραστική σχέση μουσείου και επισκέπτη, και αφετέρου στον τρόπο που η μουσειακή εμπειρία μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα και απολαυστική για όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες κοινού (παιδιά, ηλικιωμένους, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.ά.). Το πλαίσιο της μελέτης συνίσταται στο λεπτομερές θεωρητικό υπόβαθρο, στις πρακτικές οδηγίες για το πώς το μουσείο ως έκφραση πολιτισμικής διαφορετικότητας, μπορεί να γίνει χρήσιμο για την κοινωνία και κυρίως προσιτό για όλους (διανοητικά, πρακτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά), καθώς και στην παράθεση πλήθους παραδειγμάτων και ερμηνευτικών μέσων.Τίτλος: Το μουσείο και οι πρόδρομοι του
Συγγραφέας: Ηοοper-Greenhill Eilean
Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2006
Σελίδες: 237 με 32 εικόνες
ISBN: 978-960-244-090-2
Τιμή με έκπτωση: 21,30€


Στην εποχή μας, οπότε εκτός των άλλων τα μουσεία αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, τα ερωτήματα που συνδέονται με το ρόλο τους και με τη λειτουργία τους είναι πολλά και επιτακτικά. Τα σημερινά μουσεία προσπαθούν να επινοήσουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους, νέες μεθόδους και πρακτικές, ικανές να προσελκύσουν νέους επισκέπτες - και κυρίως, τους νέους της εποχής μας. Η αναδρομή που επιχειρεί αυτό το βιβλίο στους προδρόμους του μουσείου μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και σημείο αναφοράς για τη χάραξη και υλοποίηση νέων στρατηγικών στο πεδίο της μουσειολογίας, αλλά και της λειτουργίας των μουσείων ειδικότερα.

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα