Blogger Template by Blogcrowds.

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα
Κ. Σπ. ΣτάικοςΕκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.250
ISBN: 978-618-5337-05-6
Τιμή:
35,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
31,50€Στην έκδοση Τα Ἑλληνικά Ἀρχέτυπα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ελληνικά έντυπα βιβλία που τυπώθηκαν ως και το 1500, από τυπογραφικά κέντρα της Ιταλίας και ένα της Ολλανδίας. Δεν πρόκειται για αυτοτελείς ελληνικές και ελληνο-λατινικές εκδόσεις μόνο, αλλά και για λυτά μονόφυλλα ή αυτοτελή ελληνικά αποσπάσματα ενσωματωμένα σε ετερόγλωσσα αρχέτυπα. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται και όλα τα συγγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής γραμματείας που μεταφράστηκαν στα λατινικά, αλλά και σε διάφορες εθνικές γλώσσες όπως: γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και αγγλικά, και τυπώθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις του βιβλίου ως και το 1500. Από την καταγραφή αυτή, διαφαίνεται ακριβώς σε ποιο βαθμό η αρχαία γνώση, κατά θεματικές ενότητες –φιλοσοφία, ιστορία, ποίηση, γεωγραφία, αστρονομία, μαθηματικά κ.ά.– υπήρξε η βάση για τις σπουδές στις ανώτερες και ουμανιστικές σχολές της Ευρώπης, όχι μόνο κατά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, αλλά και πολύ αργότερα.

Κεφάλαια Χριστιανισμού

Κεφάλαια Χριστιανισμού. Μια προτεσταντική κατήχηση σε ομηρικό εξάμετρο
Ιωακείμ Καμεράριος

Εισαγωγή-Νεοελληνική Απόδοση-Σχολιασμός: Κωνσταντίνος Γαρίτσης
Εκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.160
ISBN: 978-618-5337-07-0
Τιμή:
10,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,00€
Tα Κεφάλαια Χριστιανισμού, η πρώτη προτεσταντική Κατήχηση σε ελληνική γλώσσα, είναι έργο του Ιωακείμ Καμεράριου του Πρεσβύτερου (Joachim Camerarius, 1500-1574), πρωταγωνιστή του κινήματος της λουθηρανής Μεταρρύθμισης και ενός από τους σημαντικότερους ελληνιστές της Γερμανίας στην εποχή του. Το έργο αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1525, σημείωσε πολλές επανεκδόσεις και επηρέασε αρκετούς σύγχρονους και μεταγενέστερους συγγραφείς. Πρόκειται για μία έμμετρη κατήχηση σε ομηρική γλώσσα και δακτυλικό εξάμετρο που εκτείνεται σε 223 στίχους. Στην έκδοσή μας, το πρωτότυπο κείμενο συνοδεύεται από νεοελληνική απόδοση, αναλυτική εισαγωγή, πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τον Καμεράριο, την εκδοτική ιστορία των Κεφαλαίων, αλλά και τη μορφή και το περιεχόμενο του κειμένου. Έτσι, με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό το μάλλον παράδοξο φαινόμενο οι βασικές θέσεις του γερμανικού προτεσταντισμού, ήδη εν τη γενέσει τους, να βρίσκουν έκφραση στη γλώσσα των ομηρικών επών.

(Από την παρουσίαση του βιβλίου)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)
Συλλογικό

Επιστημονική Επιμέλεια: Κώστας Ε. Λαμπρινός
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018, σ.299
ISBN: 978-618-84285-0-8
Τιμή:
20,11€
Τιμή ΜΙΕΤ: 19,00€


«...Με τον τόμο αυτό επιχειρείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη συστηματικότερη μελέτη της κοινωνικο-πολιτικής συγκρότησης και εξέλιξης στην ύπαιθρο διαφόρων, μεγάλων και μικρών βενετικών κτήσεων...»
Κώστας Ε. Λαμπρινός
(από το βιβλίο)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κώστας Ε. Λαμπρινός
Κοινωνική ιστορία του ελληνοβενετικού αγροτικού χώρου(13ος-18ος αι.). Ζητήματα και προοπτικές έρευνας
Xαράλαμπος Γάσπαρης
Οι ξένοι του χωριού. Κοινωνικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών χωριών της Κρήτης
Άγγελ Nικολάου-Kονναρή
Συνέχειες και ασυνέχειες στη δουλοπαροικιακή πολιτική της βενετικής διοίκησης στην Κύπρο
Marianna Kolyvà
I comuni nel contado dell’isola di Zante. Politica territoriale,contesto sociale, apparato amministativo (fine Quattrocento-metàCinquecento)
Δέσποινα Ερ. Βλάσση
Κοινωνική και οικονομική συγκρότηση του ορεινού χώρου στη βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά
Kostas E. Lambrinos
La campagna cretese nell’epoca veneziana. Gestori di poteree profilo socio-istituzionale dei contadini
(sec. XVI-XVII)
Kώστας Γ. Τσικνάκης
Περιοδεύοντας στην ύπαιθρο της Κρήτης για την απονομή δικαιοσύνης. Φεουδαρχικές καταπιέσεις και μέτρα περιστολής τους από τον Giacomo Foscarini στα χρόνια 1574-1577
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Γυναίκα και αγροτικός κόσμος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αποφάσεις του Συνδίκου, Ανακριτή της ΑνατολήςOttaviano Bon (1613)
Ασπασία Παπαδάκη
Εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών στην κρητική ύπαιθρο κατά την ύστερη βενετική περίοδο
Αλέξης Μάλλιαρης
Ο κόσμος της υπαίθρου στη βενετική Πελοπόννησο (1686-1715)
Αγγελική Πανοπούλου
Αλυκάριοι - εργάτες - αγρότες. Συνθήκες εργασίας και σχέσεις εξουσίας στις αλυκές της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου

Οι Μακεδονίες των άλλων

Οι Μακεδονίες των άλλων: το μαχαίρι της Ιστορίας και οι νομοτέλειες της Γεωγραφίας
Σπύρος Καράβας

Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2018, σ.201
ISBN: 978-960-9548-40-3
Τιμή:
10,60€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,54€


Μικρό ανθολόγιο 1912-1992

Πόσο «ανύπαρκτες» υπήρξαν οι Μακεδονίες των άλλων έως την καμπή του 1991 και τον εθνικιστικό παροξυσμό που ακολούθησε; Και εκεί όπου έκαναν την εμφάνισή τους, ποιό περιεχόμενο -γεωγραφικό, ιστορικό, διοικητικό ή «φυλετικό»- τους αποδιδόταν; Σε ανάλογα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη του Σπύρου Καράβα, ιχνηλατώντας την προϊστορία της διαδεδομένης πεποίθησης περί της μίας και αποκλειστικά ελληνικής Μακεδονίας σε ό,τι θεωρείται πως έχει τροφοδοτήσει τη γενική παιδεία του εγγράμματου κοινού: στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας, στις εγκυκλοπαίδειες και στη συναφή ελληνόγλωσση βιβλιογραφία των χρόνων 1912-1992.

Από το μικρό ανθολόγιο αναδεικνύεται ότι τα τεκμήρια αυτά, τα κείμενα και οι χάρτες, παρ' όλες τις αποσιωπήσεις και τις αντιφάσεις, είτε την ανιστορικότητα που σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργούν,  δίνουν χώρο στις Μακεδονίες των άλλων. Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν η προέλευση και οι σκοπιμότητες για τις στρεβλώσεις, τις εμμονές και τα βαρίδια που εξακολουθούν να επιβιώνουν στις συλλογικές αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Λαϊκισμός μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί

Λαϊκισμός μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί
Γιάννης Σταυρακάκης

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.96
ISBN: 978-618-84272-3-5
Τιμή:
9,32€
Τιμή ΜΙΕΤ: 8,39€Ο «λαϊκισμός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δημόσια συζήτηση. Η έννοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πληθώρα ετερογενών φαινομένων. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο λαϊκισμός; Ποια ελάχιστα κριτήρια και ποιες τυ-πολογίες είναι δυνατόν να επιστρατεύσουμε για να προσανατολιστούμε σε αυτό το θολό πεδίο; Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον λαϊκισμό από άλλα παράλληλα φαινόμενα;

Τούτη η σύντομη μελέτη επιχειρεί να μας εξοικειώσει με την παγκόσμια ιστορία του λαϊκισμού και με τις προσπάθειες της κοινωνικής και της πολιτικής θεωρίας να τον συλλάβουν και να τον αποτιμήσουν. Εντοπίζει τις αστοχίες των ορθόδοξων προσεγγίσεων. Παρουσιάζει, κατόπιν, τις κριτικές κοινωνικο-επιστημονικές θεωρήσεις που επιχειρούν να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα της φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής ορθοδοξίας. Γιατί υπάρχει ο λαϊκισμός; Ποια η σχέση του με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία; Γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει; Τι ακριβώς είναι; Τι δεν είναι; Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα όριά του;

(από την παρουσίαση του βιβλίου)

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι αλλιώτικο από τ' άλλα
Ιωάννα Παπαντωνίου

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου, Ναύπλιο 2019, σ.96
ISBN: 978-960-9722-06-3
Τιμή: 20,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,00€


Ο "ντουλαμάς", και αντίστοιχα το "πιρπιρί" για τις γυναίκες, είναι ένα εξαιρετικό, σπάνιο ένδυμα, που φορέθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και παρουσιάζει γεωγραφικές και άλλες ενδιαφέρουσες παραλλαγές.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναλύσει τις παραλλαγές στην ορολογία, τα αχνάρια, τα υλικά και τη διακόσμηση του ντουλαμά και τελικά να προτείνει νέους τρόπους χρήσης του στη μόδα και το θέατρο, όπως έχω ήδη κάνει δημιουργώντας ένα αχνάρι για τα κοστούμια που σχεδίασα για πολλές θεατρικές παραστάσεις.

από το εισαγωγικό σημείωμα της Ιωάννας Παπαντωνίου

Η Κάρι μας

Η Κάρι μας
Theodore Dreiser

Μετάφραση:Έλλη Φιλοκύπρου
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018, σ.760
ISBN:978-960-01-1936-7
Τιμή:
26,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 20,80€


Αμερική στα 1890: η νεαρή όμορφη Κάρι αφήνει το χωριό της αναζητώντας στην πόλη μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή πιάνει δουλειά σε βιοτεχνία παπουτσιών. Σύντομα ανακαλύπτει ότι για να ζήσει το αμερικανικό όνειρο υπάρχει ευκολότερος τρόπος. Αρχίζει να ενδίδει στις φιλοφρονήσεις και τα δώρα ενός προστάτη. Αυτός ο δρόμος θα την οδηγήσει στην κοινωνική της ανέλιξη.

Theodore Dreiser: Βαθιά πολιτικοποιημένος, ακτιβιστής, δούλεψε για το Χόλυγουντ, συνεργάτης του Τσάπλιν, στη μαύρη λίστα του Μακάρθι.

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού
Ιουλία Πεντάζου

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.312
ISBN: 978-618-84272-2-8
Τιμή:
18,02€
Τιμή ΜΙΕΤ: 16,22€


Σήμερα η Ιστορία μεταπηδά από το βιβλίο στο ψηφιακό περιβάλλον. Μετασχηματίζεται σε ψηφιακή υλικότητα, η οποία εκτίθεται στην οθόνη σε χώρους όπως το μουσείο, η ακαδημία, το αρχείο, η βιβλιοθήκη, το σπίτι. Η «Ιστορία σε έκθεση», ανοικτή πια στο βλέμμα του χρήστη/επισκέπτη, απαιτεί διαφορετικές από τις συνήθεις πρακτικές εργασίας και έρευνας προκειμένου να αποκτήσει την ψηφιακή μορφή της. Κομβικό ρόλο στις νέες πρακτικές παίζει η διαδικασία του σχεδιασμού, που προσδιορίζει τι είναι η ψηφιακή υλικότητα, πώς συμπεριφέρεται και πώς απεικονίζεται, προκειμένου να μεταδίδει νοήματα.

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών με ιστορικό περιεχόμενο, θέτοντας σε διάλογο πρακτικές που απασχολούν επιστήμονες από το χώρο τόσο των εφαρμοσμένων όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ο αθώος εθνικισμός

Ο αθώος εθνικισμός
Συλλογικό

Επιμέλεια: Ηρακλής Μήλλας
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2019, σ.256
ISBN: 978-960-221-813-6
Τιμή:
16,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,26€

Έλληνες και Τούρκοι μελετητές αντιμέτωποι με τον "δικό τους" δήθεν αθώο εθνικισμό.

Ο όρος "εθνικισμός" στην καθημερινότητά μας έχει δύο διαφορετικές έννοιες που συχνά συγχέονται. Η πρώτη αναφέρεται σε μια "αθώα" κοινωνική συναίνεση γύρω από μια εθνική ταυτότητα. Είναι αυτή που εξασφαλίζει σε μια ομάδα ανθρώπων την πίστη ότι αποτελούν ένα έθνος. Η άλλη έννοια αναφέρεται σε ένα είδος πολιτικού προγράμματος ορισμένων μελών του έθνους. Όταν αυτό το πρόγραμμα είναι επιθετικό ή ξενοφοβικό, χαρακτηρίζεται "εθνικιστικό", "κακό" και κάποτε ρατσιστικό.

Αλλά ο δήθεν αθώος εθνικισμός φέρει όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να αναβιώσει "ο κακός εθνικισμός" όταν η συγκυρία προσφέρεται: τους εθνικούς μύθους στους οποίους κυριαρχεί το "εμείς - οι άλλοι", τις ανάλογες ιστορικές αναφορές μέσα σε μια εθνική ιστοριογραφία, τη σχετική "εθνική" παιδεία, την εθνική αυταρέσκεια ("είμαστε οι καλύτεροι"), την ξενοφοβία ("μας αδίκησαν", "κινδυνεύουμε"), το φετίχ του εθνικού συμφέροντος. Στο βαθμό που θεωρούμε ότι μόνο ο επιθετικός εθνικισμός είναι το πρόβλημα, δεν καταπολεμούμε το ίδιο το εθνικιστικό υπόδειγμα αλλά μόνο μία έκφανσή του. Το να καταγγέλλεται π.χ. η Χρυσή Αυγή και να αποσιωπώνται η εθνικιστική ιστοριογραφία, η εθνοκεντρική παιδεία, η πατριωτική λογοτεχνία, ο "εθνικός" πολιτικός ή εκκλησιαστικός λόγος κ.ά. είναι μια υποκριτική συμφιλίωση με τον εθνικισμό ή στην καλύτερη περίπτωση μια εθνική τύφλωση. Φαινομενικά αθώες λειτουργίες, όπως μια πινακίδα που καλωσορίζει τους τουρίστες «στην πιο φιλόξενη χώρα του κόσμου», ένα παραμύθι σε ένα παιδικό βιβλίο, ένα τραγούδι σε οικογενειακό γλέντι, ένα σίριαλ στην τηλεόραση, ένας τίτλος εφημερίδας ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να καλλιεργούν και να αναπαράγουν εθνικιστικά μηνύματα.

Σε αυτά, τα οποία συνήθως μας διαφεύγουν, αναφέρεται το βιβλίο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Τούρκοι αναλυτές καταπιάνονται εδώ με τον «δικό τους» εθνικισμό. Κάποιοι γράφουν και για τις δύο πλευρές, συγκριτικά. Αλλά κανένα κείμενο δεν αναφέρεται μόνο στον εθνικισμό του Άλλου. Μια τέτοια προσέγγιση είναι το χόμπι των εθνικιστών.

Τα Νέα Σχολικά Κτίρια

Τα Νέα Σχολικά Κτίρια
Πάτροκλος Καραντινός

Επιμέλεια-Εισαγωγή: Ανδρέας Γιακουμακάτος
Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2019, σ.352
ISBN: 978-618-5209-45-2
Τιμή:
44,50€
Τιμή ΜΙΕΤ: 40,05€ Η επανέκδοση του σπάνιου τόμου του 1938 για τα «σχολεία Παπανδρέου» στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, μοναδική τεκμηρίωση για τη μοντέρνα ελληνική αρχιτεκτονική της δεκαετίας του 1930, αποτυπώνει τη μεγάλη εκσυγχρονιστική προσπάθεια της κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932) και στον χώρο της παιδείας, με την ανέγερση χιλιάδων εκπαιδευτηρίων για τη δημοτική και μέση εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Η έκδοση αυτή-μαρτυρία και στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας, αποτελεί την καλύτερη κατάθεση της μοντέρνας ελληνικής συμβολής στον διεθνή εορτασμό του 2019 για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου του Μπάουχαους.

(Από την παρουσίαση του βιβλίου)

Yunankarasi

Yunankarasi - Yunanistan’dan 11 Çağdaş Polisiye Öykü
Συλλογικό


Επιμέλεια:Vassilis Danellis - Damla Demirozu
Εκδόσεις Ιστός, Κων/πολη 2018, σ.224
ISBN: 978-605-4640-62-1
Τιμή: 14,84€
Τιμή ΜΙΕΤ:
13,36€
11 ιστορίες ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας μεταφρασμένες για πρώτη φορά στην τουρκική γλώσσα.

Κείμενα:
İeronimos LYKARİS, Tefkros MİCHAİLİDİS, Marilena POLİTOPOULOU, Kostas KALFOPOULOS, Hilda PAPADİMİTRİOU, Thanos DRAGOUMİS, Andreas APOSTOLİDİS, Kostas MOUZOURAKİS, Filippos FİLİPPOU, Vassilis DANELLİS ve Neoklis GALANOPOULOS’

Τα απόπαιδα

Τα απόπαιδα
Κατίνα Λατίφη

Πρόλογος: Μίκης Θεοδωράκης
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2019, σ.392
ISBN: 978-960-221-825-9
Τιμή: 16,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,26€

Αυτή «φαίνεται εφτάψυχη!» λέει ο υπαξιωματικός της χωροφυλακής για τη νεαρή Κατίνα Τέντα, όταν τη συλλαμβάνουν στη γενέτειρά της, τον Αλμυρό Θεσσαλίας, το 1946, μετά από μήνες καταδίωξης και παρανομίας. Κάποιες απ' αυτές τις «εφτά ζωές», που ξετυλίχτηκαν σαν μυθιστόρημα μες στη φωτιά και το σίδερο της δεκαετίας του '40, αφηγείται αυτό το βιβλίο - ίσως η πιο συγκλονιστική αυθεντική μαρτυρία ενός αγώνα που δόθηκε στην κόψη της Ιστορίας, στα «χρόνια της θύελλας, του ηρωισμού και της ματωμένης ελπίδας».

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)


Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth

Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth. Challenges for Europe in the wake of the crisis
Lucas Papademos

Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2017, σ.170
ISBN: 978-960-93-7838-3
Τιμή:
20,00€

Τιμή ΜΙΕΤ: 16,00€


The purpose of the symposium was to review and assess the effectiveness of policies and reforms with a Europe-wide impact, notably the single monetary policy and the European banking union, in achieving three fundamental economic objectives of the European Union: strengthening economic growth, preserving price stability and safeguarding financial stability. Achieving stronger growth and protecting financial and macroeconomic stability have been set as top priorities of the Union in the wake of the European debt and banking crisis. They will remain so for years to come, because their sustained attainment is likely to prove challenging

Για τις κληρονομικές ασθένειες: Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία

Για τις κληρονομικές ασθένειες: Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία
Αδαμάντιος Κοραής

Εισαγωγή-Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα 2019, σ.152
ISBN: 9786188427204
Τιμή:
13,78€
Τιμή ΜΙΕΤ: 12,40€

Πριν από εφτά χρόνια, η συστηματική αναζήτηση στην περίφημη Bibliothèque de l’Academie Nationale de Médecine (Βιβλιοθήκη της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής), στο Παρίσι, επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη για τους ερευνητές. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, επικεφαλής επιστημονικής ομάδας, ανακάλυψε ένα άγνωστο χειρόγραφο του Κοραή, γραμμένο στα λατινικά το 1790, με τίτλο De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura (Για τις κληρονομικές ασθένειες: ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία). Το κείμενο είχε γραφτεί για να υποβληθεί σε διαγωνισμό της Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής των Παρισίων, ενός δυναμικού και νεωτεριστικού θεσμού, που κινούνταν στην τροχιά των Ιδεολόγων του Διαφωτισμού, με φιλόδοξο ιατρικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και πολιτική ατζέντα. Ο Κοραής επιθυμεί να συνδέσει την ιατρική με την ελληνική αρχαιότητα, την πολιτική, την ηθική και τα πάθη. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, αναδεικνύεται στοχαστής της βιοπολιτικής, καθώς η επιθυμία γίνεται, τον 18ο αιώνα, ερώτημα πρωταρχικής σημασίας και συμπλέκεται με την εμφάνιση του πληθυσμού ως κύριου διακυβεύματος στον πολιτικό λόγο.
Το ανέκδοτο μέχρι σήμερα αυτό έργο έρχεται να προσθέσει μια σημαντική ψηφίδα στην εργοβιογραφία του Κοραή, θυμίζοντάς μας μια αγνοημένη όψη του: την ιατρική παιδεία και συγκρότησή του. Η ανά χείρας έκδοση είναι η πρώτη, σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο διάστημα, Το έργο θα κυκλοφορήσει και στα γαλλικά. Η εισαγωγή και τα σχόλια του Κωνσταντίνου Ηροδότου προσφέρουν στον αναγνώστη ένα εργαλείο για να προσεγγίσει μια όψη του κοραϊκού έργου, σημαντική όχι μόνο για τη διανοητική διαδρομή του μεγάλου στοχαστή, αλλά και για την ιστορία της Ιατρικής, τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και γενικότερα την ιστορία των ιδεών.

Από τον Αρίσταρχο στον Νεύτωνα

Από τον Αρίσταρχο στον Νεύτωνα. 20 αιώνες αναζητήσεων για την κατανόηση της δομής του κόσμου
Αντώνης Σ. Καραμάνος

Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2019, σ.124
ISBN: 978-618-5346-12-6
Τιμή:
8,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
7,20€

Περισσότερα από 1900 χρόνια χωρίζουν τον Αρίσταρχο τον Σάμιο από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ο πρώτος έζησε στην Αλεξανδρινή εποχή (περ. 310-230 π.Χ.) και ιστορικά υπήρξε ο πρώτος που διατύπωσε την ηλιοκεντρική υπόθεση σ' έναν κόσμο όπου κάτι τέτοιο εθεωρείτο παραλογισμός και βλασφημία. Ο δεύτερος (1643-1727) ολοκλήρωσε την Επιστημονική Επανάσταση του 16ου- 17ου αιώνα, διατυπώνοντας με το κορυφαίο έργο του Principia Mathematica τους νόμους της κίνησης των σωμάτων και τη θεωρία της παγκόσμιας έλξης.

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι το ξετύλιγμα και η παρακολούθηση του νήματος που συνδέει τον Αρίσταρχο με τον Νεύτωνα, και η συνοπτική καταγραφή της πορείας της ανθρώπινης σκέψης από την πλάνη προς την επιστημονική αλήθεια, κατά τρόπον όμως που να μην εμπλέκεται κανείς στα δαιδαλώδη μονοπάτια της ιστορίας. Αυτό επιτυγχάνεται υπερπηδώντας το σκοτεινό διάστημα του Μεσαίωνα και μένοντας μόνο στους κορυφαίους σταθμούς αυτής της μακρόχρονης πορείας, δηλαδή κατά σειρά στον Αρίσταρχο, τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ, τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας μπορεί να δώσει στον σημερινό αναγνώστη μια ικανοποιητική εικόνα της μακράς πορείας του ανθρώπου για την κατανόηση της δομής του ορατού Κόσμου.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Έγκλημα και Κοινωνία

Έγκλημα και Κοινωνία
Σοφία Βιδάλη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2019, σ.118
ISBN: 978-618-84272-5-9
Τιμή:
9,32€
Τιμή ΜΙΕΤ:  8,39€

Το παρόν βιβλίο καταπιάνεται με βασικά ζητήματα της επιστήμης της Εγκληματολογίας: ανατρέχει στις κεντρικές θεωρήσεις για τα αίτια του εγκλήματος και την αντιμετώπισή του, εξετάζει την κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος μέσα από τη δημιουργία του ποινικού νόμου και των κοινωνικών πιέσεων, αντικρούει τις οι βιολογικές και βιογενετικές θεωρίες και προσεγγίζει το έγκλημα και την αντίδραση σε αυτό ως ενιαίο πρόβλημα.

Εισαγωγή στις «Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου» του Εμίλ Ντυρκέμ 
Μύρων Αχείμαστος

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2019, σ.285
ISBN: 978-960-250-746-8
Τιμή: 22,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 19,80€

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης η μελέτη του Μύρωνα Αχείμαστου για το κλασικό βιβλίο του Εμίλ Ντυρκέμ, ενός εκ των θεμελιωτών, μαζί με τον Μαρξ και τον Βέμπερ, της κοινωνικής επιστήμης.

Οι Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου αποτελούν κατά γενική ομολογία το σημαντικότερο έργο του Εμίλ Ντυρκέμ. Χρειάστηκαν δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια να συγκροτηθεί το αντικείμενο της κοινωνιολογίας της θρησκείας και να σχηματιστούν οι βασικές γραμμές του επιχειρήματος που διατρέχει το βιβλίο. Η απήχηση του έργου στον επιστημονικό κόσμο έδειξε, ήδη από την εποχή της δημοσίευσής του (1912), το μέγεθος της συμβολής του Ντυρκέμ στην κοινωνική επιστήμη.

Στον τόμο αυτόν ο Μύρων Αχείμαστος αναλύει την προσωπικότητα και το έργο του Εμίλ Ντυρκέμ και  παρακολουθεί πώς ο μεγάλος γάλλος κοινωνιολόγος συγκροτεί το αντικείμενο της κοινωνιολογίας της θρησκείας μέσα από τις «Στοιχειώδεις μορφές». Τέλος, χαρτογραφεί την πρόσληψη του έργου από τους συγκαιρινούς του Ντυρκέμ (1912-1917) εξετάζοντας αναλυτικά πολλές από τις σχετικές βιβλιοκρισίες της εποχής.

Η έκδοση περιλαμβάνει αναλυτική βιβλιογραφία και ευρετήριο ονομάτων.
Ο Μύρων Αχείμαστος σπούδασε νομικά στην Αθήνα και κοινωνιολογία στο Παρίσι. Σήμερα είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ως μαθητής του Πιέρ Ανσάρ, ειδικεύτηκε στην ντυρκεμιανή κοινωνιολογία και έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε ξένα και ελληνικά περιοδικά. Είναι μέλος της επιτροπής για την αποκατάσταση και την έκδοση του έργου του Εμίλ Ντυρκέμ και της συντακτικής επιτροπής της διεθνούς επιθεώρησης Durkheimian Studies. Έχει αναλάβει την ευθύνη για την κριτική έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Garnier Classiques των τεσσάρων κλασικών έργων του γάλλου κοινωνιολόγου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα βιβλία Les Formes élémentaires de la vie religieuse (2015) και De la division du travail social (2018), ενώ ετοιμάζεται για το 2020 το Le Suicide.
Η πρώτη ελληνική έκδοση των «Στοιχειωδών μορφών», με μετάφραση και σχόλια του Μύρωνα Αχείμαστου, ετοιμάζεται από το ΜΙΕΤ.

Πόλεις και εξουσία στο Βυζάντιο κατά την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453)

Πόλεις και εξουσία στο Βυζάντιο κατά την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453)
Συλλογικό

Επιμέλεια: Αναστασία Κοντογιαννοπούλου
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018, σ.272
ISBN: 978-618-84285-1-5
Τιμή:
21,20€
Τιμή ΜΙΕΤ: 19,08€
«...Ο παρών συλλογικός τόμος δεν εξαντλεί, όπως είναι φυσικό, το θέμα της σχέσης των κοινωνικών στρωμάτων των πόλεων με την τοπική και την κεντρική εξουσία, φιλοδοξεί ωστόσο να δώσει ένα γενικό περίγραμμα των σχέσεων αυτών και να τροφοδοτήσει έναν ευρύτερο προβληματισμό πάνω στο σύνθετο πεδίο της κοινωνικής και διοικητικής συγκρότησης των υστεροβυζαντινών πόλεων...».

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
Ελένη Σαράντη
Οι ταυτότητες της Κωνσταντινούπολης στον Βυζάντιο του Θεοδώρου Μετοχίτη και τα ιστορικά μηνύματα
†Πάρις Γουναρίδης
Ένας αμφίβολος εμφύλιος: η διαμάχη των δύο Ανδρονίκων
Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
Το συλλογικό πορτρέτο του διανοουμένουστην Κωνσταντινούπολη την εποχή των Παλαιολόγων (1261–1453)
Τόνια Κιουσοπούλου
Το βουλευτήριον της Θεσσαλονίκης
Αναστασία Κοντογιαννοπούλου
Μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης: Διοικητική και κοινωνική οργάνωσηστις Σέρρες (1261–1383)
Raul Estangui Gomez
Andrinople et Didymotique aux 13e–14e siècles. Dernier foyers de la grande aristocratie foncière byzantine
Brendan Osswald
Arta et Iôannina: deux villes rivales au parcours parallèle
Ασπασία Λούβη-Κίζη
Μυστράς: μνημεία και ιστορικές συγκυρίες

Η φράγκικη πρόκληση στον βυζαντινό Μυστρά. Περίβλεπτος και Παντάνασσα

Η φράγκικη πρόκληση στον βυζαντινό Μυστρά. Περίβλεπτος και Παντάνασσα (Α+Β τόμος)
Ασπασία Λούβη Κίζη

Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2019, σ. 513
ISBN SET: 978-960-404-356-9
Τιμή: 50,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 45,00€«...Στο σύνολο των μελετών, εκτός αυτής του Struck, που έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα για τον Μυστρά, οι αναφορές στα δυτικά μορφολογικά ή διακοσμητικά στοιχεία που διακρίνονται σε αρκετά κτίρια είναι περιορισμένες· αποδίδονται γενικώς και αορίστως σε επιδράσεις που οφείλονται στις σχέσεις του δεσποτάτου με την Δύση. Αν επικεντρωθούμε στον εντοπισμό δυτικόμορφων θυρωμάτων, διακοσμητικών στοιχείων ή και δόμησης σύμφωνα με την δυτική τεχνική και τεχνοτροπία, θα διαπιστώσουμε ότι απαντώνται μόνον στις μονές Περιβλέπτου και Παντανάσσης, στα ανάκτορα και σε ορισμένα κτίρια αστικής αρχιτεκτονικής που φέρουν οξυκόρυφα τόξα και προβόλους ηλιακών πάνω σε λομβαρδικές τοξοστοιχίες. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα δύο προαναφερθέντα μοναστικά συγκροτήματα. Ενδεχομένως στο μέλλον να καταστεί εφικτή και η ενδελεχής μελέτη των ανακτόρων από ερευνητές που θα επιδιώξουν επιστημονική προσέγγιση εις βάθος, αν οι δραστικές επεμβάσεις της πρόσφατης αναστήλωσης δεν την έχουν καταστήσει ανέφικτη...».
(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι

Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι. Μύθοι μυητικοί και παραλογές
Guy (Michel) Saunier, Emmanuelle Moser

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 131
ISBN: 978-960-231-192-9
Τιμή: 12,72€
Τιμή ΜΙΕΤ: 11,45€


Ο μυητικός χαρακτήρας των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και ειδικά της παραλογής, είναι ένα ευρύ και γενικευμένο φαινόμενο. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα τραγούδια που κατεξοχήν είναι μυητικής φύσεως, στα οποία συναντάμε ίχνη κύριων μυητικών μύθων, όπως του μύθου της πάλης με το τέρας, του μύθου της ηρωικής και καταρχήν νικηφόρας πάλης με πολυάριθμους εχθρούς, του πολεμικού μένους, της κατάποσης από το τέρας και του συγγενικού θέματος του καταποντισμού στη θάλασσα, ή των μύθων που αναφέρονται στην εφηβική και στη γαμήλια μύηση, στις επικίνδυνες διαδρομές και στα περάσματα, στη μυητική διδασκαλία, καθώς και τον κοινό στα περισσότερα τραγούδια μύθο του προσωρινού, μυητικού θανάτου.

Για τους σκοπούς της έρευνας, το υπό εξέταση υλικό των δημοτικών τραγουδιών οργανώθηκε σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα τελετουργικά τραγούδια και τις μυθικές παραλογές, ηρωικές ή μη, που είναι αφιερωμένες σε ένα κύριο μυητικό επεισόδιο, το οποίο εξετάζεται χωριστά, με τα διάφορα τραγούδια που είναι αφιερωμένα σε αυτό. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στις σύνθετες παραλογές, που περιέχουν πολλαπλά ίχνη από διάφορους μυητικούς μύθους και επεισόδια, τα οποία εξετάζονται κατά θέματα τραγουδιών.
(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Λερναίον Κράτος

Λερναίον Κράτος Πλέγματα εξουσίας στην ιστορία
Γ. Β. Δερτιλής

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2019, σ.192
ISBN: 978-960-524-550-4
Τιμή: 14,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 12,60€


«Το βιβλίο αυτό είναι ένα δοκίμιο, με όλες τις σημασίες της λέξης: δοκίμιο − δοκιμή· δοκίμιο − ερμηνεία· δοκίμιο − αίρεση. Περιγράφει επτά μορφές του κράτους, όσες μπόρεσα να διακρίνω στην μεγάλη διάρκεια της Ιστορίας. Είναι οι μορφές με τις οποίες μπορούμε σήμερα πλέον να σκεφτούμε το κράτος: οργανισμός που ασκεί εξουσία σε μια εδαφική επικράτεια· ενεργό υποκείμενο της ιστορίας και του βίου μιας κοινωνίας· σύστημα σχέσεων μέσα στην κοινωνία αυτή· πεδίο πολέμου, εσωτερικού και εξωτερικού· επίκεντρο του πλέγματος εξουσίας που εκάστοτε κυβερνά· μήλον έριδος ανάμεσα στους μετόχους του πλέγματος εξουσίας· κέντρο πολιτικής νομιμότητας και φύλαξ κοινωνικής ηθικής. Αυτές οι μορφές είναι στατικές· είναι σαν στιγμιαίες «φωτογραφίες»· αν τις σκεφθούμε δυναμικά, η συνεχής εναλλαγή τους μάς φαίνεται φυσική. Κλείνουμε έτσι έναν κύκλο: είναι ο κύκλος του χρόνου, της Ιστορίας. Για μας, το κράτος είναι πλέον ένας χαμαιλέων ή μια Λερναία Ύδρα με επτά κεφαλές».
(Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου)

What's New in Roman Greece?

What's New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period (Proceedings of a Conference held in Athens, 8-10 October 2015) - Μελετήματα 80
Συλλογικό

Επιμέλεια: V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2018, σ.646
ISBN: 978-960-9538-79-4
Τιμή:
110,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 99,00€Ο τόμος What’s New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period συγκεντρώνει τις ανακοινώσεις του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε το 2015 (8–10 Οκτωβρίου) από την ερευνητική ομάδα του Ρωμαϊκού Σεμιναρίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι σαράντα τρεις μελέτες που περιλαμβάνει ο τόμος υπογράφονται από ειδικούς όλου του φάσματος της ιστορίας και αρχαιολογίας των ρωμαϊκών επαρχιών της Ελλάδας και χωρίζονται σε έξι ευρείες ενότητες: 1. Πόλεις και ύπαιθρος, 2. Οικονομία και ανταλλαγές, 3. Αστικοί χώροι – υποδομές και αρχαιολογία κτηρίων, 4. Πολιτισμός της εικόνας, 5. Λατρείες, ιερά και ταφικές πρακτικές και 6. Το ρωμαϊκό παρελθόν σήμερα. Οι συγγραφείς επιχειρούν αναλυτικές και συνθετικές προσεγγίσεις όχι μόνο για να παρουσιάσουν τα πλούσια αποτελέσματα της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των τελευταίων είκοσι πέντε ετών αλλά και για να φωτίσουν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν σε διάφορες πτυχές των κοινωνιών των ρωμαϊκών επαρχιών της Ελλάδας, σημαντικές για την κατανόηση αυτών των κοινωνιών και των τρόπων που αντέδρασαν στην ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό σύνολο που αποκαλούμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η Σερβική Πολιτική στο Κόσοβο

Η Σερβική Πολιτική στο Κόσοβο Ιούνιος 1999-2016
Γεώργιος Ε. Χρηστίδης

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017, σ.204
ISBN: 978-618-5196-28-8
Τιμή: 11,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 10,17€


Η νατοϊκή στρατιωτική επέμβαση του 1999 σηματοδοτεί, παρά τη λεκτική αμφισημία της Απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την ουσιαστική απώλεια της επαρχίας του "Κοσόβου-Μετόχια" για τη Σερβία. Παρόλα αυτά, το ζήτημα του Κοσόβου παρέμεινε ένα από τα βασικά ζητήματα της σερβικής πολιτικής σκηνής και μετά τον Ιούνιο του 1999, καθώς συνέχισε να αντιμετωπίζεται από τη μεγάλη πλειονότητα του σερβικού πολιτικού κόσμου πρωτίστως ως ζήτημα υπεράσπισης της εδαφικής κυριαρχίας της Σερβίας, ξεκινώντας με μια σύντομη ανασκόπηση της πολιτικής που άσκησε το Βελιγράδι στο Κόσοβο κατά τη "γιουγκοσλαβική περίοδο" της ιστορίας του (1918-1999), η παρούσα μελέτη εξετάζει τους διπλωματικούς χειρισμούς των σερβικών κυβερνήσεων, όπως και την πολιτική στήριξης του σερβικού πληθυσμού που παρέμεινε στην επαρχία, την περίοδο διακυβέρνησης του Κοσόβου από τον ΟΗΕ, 1999-2008. Στη συνέχεια αναλύει την πολιτική του Βελιγραδίου από την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, τον Φεβρουάριο του 2008, έως και τα τέλη του 2016, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα όπως η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2008, και η πορεία των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας στο πλαίσιο της διαδικασίας του λεγόμενου "Διαλόγου των Βρυξελλών", δηλαδή των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται από το 2011 υπό την αιγίδα και μεσολάβηση της ΕΕ, με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών.

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Λογείον 8 (2018)

Λογείον - Περιοδικό για το αρχαίο θέατρο τεύχος 8 (2018)
Συλλογικό

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2019, σ.296
ISSN: 2241-2417
Τιμή: 20,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,00€Στο Λογείον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψή του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών.

Περιεχόμενα:


KYRIAKOS TSANTSANOGLOU
Paraleipomena to the Reconstruction of Aeschylus’ Laïos


SARA TOSETTI
Humor verbale nella commedia doricae nel mimo

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ
Βρεφοκόμοι, βρέφη και βρεφική σκευή στον Ευριπίδη

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Θεατρική (εγ)γραφή στον πλατωνικό Μένωνα


ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ
Όψις: Η παρερμηνεία ενός όρου της Ποιητικής του Αριστοτέλη

TRIANTAFYLLIA GIANNOU
Theatre and Music in Roman Macedonia

KATERINA PHILIPPIDES
The Ιncantation in Seneca’s Medea and its Dramatic Time

ROSSANA ZETTI
Deciphering the Politics of Anouilh’s Antigone


ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
«Όμοια σχεδόν τα γυμνά σώματά τους, ρωμαλέα»: Τέσσερα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου για τον
μύθο των Επτά επί Θήβας


KONSTANTINOS KYRIAKOS
Between Two Centuries: Contemporary Greek Cinema and the Readings of Ancient Greek Tragedy

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ / ΒΟΟΚ REVIEWS

VALENTINA DI NAPOLI
Ancient Theatre Buildings

DIMITRIOS KANELLAKIS

On Aristophanes’ Birds


ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ / PERSONAL

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Φάνης Ι. Κακριδής (1933–2019)

Ηροδότου Ιστορίαι

Ηροδότου Ιστορίαι Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα. Βιβλία Α – Δ
David Asheri, Aldo Corcella, Alan Lloyd

Επιμέλεια: Αντώνης Ρεγκάκος
Μετάφραση: Δημήτρης Σκουρέλλος, Κατερίνα Δημοπούλου, Δημήτρης Μουρατίδης
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018, 2η έκδοση, σ.656
ISBN: 978-960-12-2408-4
Τιμή:
60,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 54,00€
«Οι δύο τόμοι του υπομνήματος στα τέσσερα πρώτα βιβλία των Ιστοριών του Ηροδότου εκδίδονται πλέον σε έναν τόμο, προκειμένου να καταστούν πιο εύχρηστοι. Η ελληνική έκδοση βασίζεται στην αγγλική μετάφραση του ιταλικού πρωτοτύπου, το οποίο είχε κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Mondadori, επειδή και οι τρεις υπομνηματιστές αναθεώρησαν και εμπλούτισαν ριζικά το αρχικό ιταλικό κείμενο. Όπως και στην πρώτη ελληνική έκδοση, ο παρών τόμος περιλαμβάνει και το αρχαίο κείμενο.

Εντωμεταξύ, από την εποχή της δημοσίευσής του (2008), το παρόν υπόμνημα έχει ομόθυμα κριθεί στην ηροδότεια έρευνα ως μνημειώδης συμβολή στη μελέτη των Ιστοριών, τόσο όσον αφορά τη Γενική Εισαγωγή (μια αυτόνομη, πρωτότυπη και πλήρη πραγματεία με τη γραφίδα του David Asheri όλων των πτυχών του έργου του Πατέρα της Ιστορίας, μεταξύ των οποίων και του ρόλου του Ηροδότου ως αφηγητή, επιστήμονα και δάσκαλου, αλλά και του περίφημου για την ηροδότεια έρευνα ζητήματος της ενότητας του έργου) όσο και τον επιμέρους λεπτομερή υπομνηματισμό των χωρίων.

Οι τρεις υπομνηματιστές, ο David Asheri (συνέταξε τη Γενική Εισαγωγή και το υπόμνημα στο 1ο και το 3ο βιβλίο), ο Alan Lloyd (συνέταξε το υπόμνημα στο 2ο βιβλίο, βασιζόμενος στο αναλυτικό του υπόμνημαπου είχε κυκλοφορήσει προ 20ετίας, A. B. Lloyd, Herodotus Book II, 3 τόμοι, Brill, Leiden, 1975-88) και ο Aldo Corcella (συνέταξε το υπόμνημα στο 4ο βιβλίο), είναι ευφήμως γνωστοί μελετητές του Ηροδότου, ενώ ο επιμελητής (μαζί με τον Alfonso Moreno) της αγγλικής μετάφρασης Oswyn Murray είναι και αυτός από τους επιφανέστερους γνώστες της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας. Αναμφίβολα, το υπόμνημα αποτελεί το πλέον σύγχρονο υπόμνημα των ηροδότειων Ιστοριών, που έρχεται να αντικαταστήσει το υπόμνημα των W. W. How και J. Wells των αρχών του 20ού αιώνα (A Commentary on Herodotus, 2 τόμοι, Οξφόρδη, 1912).

Αντώνης Β. Ρεγκάκος
(από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)

Η Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα

Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από έγγραφα του Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών

Επιλογή-Επιμέλεια-Σχολιασμός: Άρης Ραδιόπουλος
Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2019, σ.824
ISBN:978-960-504-265-3
Τιμή: 24,50€
Τιμή ΜΙΕΤ: 22,05€
Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία από το 1945 έως σήμερα υπάρχει ένα μόνο ζήτημα στο οποίο συνέπεσαν και συμπίπτουν επί της αρχής οι θέσεις όλων των πολιτικών κομμάτων: Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών συνεπεία των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Η εμπειρία της γερμανικής Κατοχής υπήρξε τόσο συγκλονιστική για την ελληνική κοινωνία, ώστε επί 75 χρόνια καμία ελληνική Κυβέρνηση, από την ημέρα της απελευθέρωσης έως τις μέρες μας, δεν έχει παραιτηθεί από καμία παράμετρο των ελληνικών αξιώσεων. Στο παρελθόν, ελληνικές Κυβερνήσεις διεκδίκησαν και έλαβαν ένα –πολύ περιορισμένο– τμήμα των γερμανικών οφειλών. Όμως, η ασύμμετρη οικονομική ισχύς Γερμανίας και Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες γεωπολιτικές συγκυρίες, συνέβαλε στη μη ανάληψη ουσιαστικής πρωτοβουλίας για συστηματική οργάνωση της διεκδίκησης των ελληνικών αξιώσεων, καθώς αυτές προσέκρουαν σταθερά στη γερμανική άρνηση για συζήτηση.

Ο συγγραφέας μελέτησε 100.000 σελίδες υπηρεσιακών εγγράφων από το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από γερμανικά αρχεία. Από το υλικό αυτό, επιλογή του οποίου δημοσιεύεται για πρώτη φορά στο Παράρτημα του βιβλίου, συντίθεται η εικόνα των επιμέρους φάσεων διεκδίκησης του τρίπτυχου αποζημιώσεις-επανορθώσεις-αποδόσεις, των προσπαθειών των ελληνικών Κυβερνήσεων αλλά και των αδυναμιών τους, έναντι ενός πρώην ηττημένου εχθρού που αναπάντεχα προέκυψε –οικονομικά ισχυρός– σύμμαχος. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην οικονομική και άρα και κοινωνική ανάκαμψη της Δυτικής Γερμανίας, συμφωνώντας στην αναβολή ρύθμισης του ζητήματος των γερμανικών οφειλών το 1953, όταν το 1990 έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, η ενωμένη πια Γερμανία επιδίωξε με τεχνάσματα να αποφύγει τις συνέπειες των νομικών ευθυνών της.

Είναι όμως δυνατόν μια τραυματισμένη σχέση να στηριχθεί σε νέες, στέρεες βάσεις, εάν το κράτος που ευθύνεται για ανείπωτη βία σε βάρος των πολιτών ενός άλλου κράτους, καταστροφή του παραγωγικού του ιστού, λεηλασίες και εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους επιλέγει την κατάθεση στεφάνων και την εκφώνηση λόγων αναγνώρισης της ηθικής ευθύνης του, αρνείται όμως την καταβολή υλικής αποζημίωσης για όσα προκάλεσε;

Παραθέτοντας τα πραγματικά ιστορικά δεδομένα γύρω από το θέμα, ο συγγραφέας επιδιώκει να συνδράμει τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ταυτόχρονα, η μελέτη αυτή αποτελεί μία παραίνεση προς το Βερολίνο να αντιληφθεί το μέγεθος του τραύματος που προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία ο συνδυασμός της βιαιότητας της γερμανικής Κατοχής και της άρνησης για ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος των πολεμικών οφειλών από τη μεταπολεμική Γερμανία.

Μύθοι και πλάνες για την ελληνική γλώσσα

Μύθοι και πλάνες για την ελληνική γλώσσα
Νίκος Σαραντάκος

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.93
ISBN: 978-618-84272-1-1
Τιμή:
9,32€
Τιμή ΜΙΕΤ: 8,39€


Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέφαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύθους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές και ενίοτε σαρκαστικό.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Μεσογείων 14 – 18. Η Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφαλείας Αθηνών στα χρόνια της Δικτατορίας (1971-1974)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2019, σ.262
ISBN: 978-618-84138-0-1
Τιμή: 18,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 16,20€

«Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα πορίσματα μιας ιστορικής έρευνας, η οποία, διεξήχθη με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η δράση της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών κατά τα τελευταία χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, στο διάστημα 1971-1974...».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Απόκοπος του Μπεργαδή

Απόκοπος του Μπεργαδή. Χρηστική Ερμηνευτική Έκδοση

Επιμέλεια: Σωτηρία Μάττα
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2019, σ.188
ISBN: 978-960-12-2439-8
Τιμή: 17,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,30€
Το βιβλίο παρουσιάζει το σύνολο των ερμηνευτικών σχολίων για τον «Απόκοπο», με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Δίνεται μια αναλυτική εικόνα της έρευνας, από τα μέσα του 20ού αιώνα κ.ε., για το πρώτο γνωστό, μέχρι σήμερα, λαϊκό λογοτεχνικό έντυπο/ανάγνωσμα που παρήχθηκε και διακινήθηκε μέσα από το εκδοτικό-εμπορικό κύκλωμα των βενετικών τυπογραφείων, στην αρχή του 16ου αιώνα (1509). Η εισαγωγή εστιάζει κυρίως στο συγγραφέα και στη χρονολόγηση του έργου, καθώς ο ποιητής είναι γενικά άγνωστος, στις έντυπες γνωστές ή άγνωστες εκδόσεις και τα δύο σωζόμενα χειρόγραφα, και προσπαθεί να αποτιμήσει τη διεθνή ερευνητική προσπάθεια για τη μελέτη του «Απόκοπου». Το κύριο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει ανά ενότητες/επεισόδια τα εισαγωγικά σχόλια, τις πηγές-απηχήσεις και την κατά ομάδα στίχων ερμηνευτική των ερευνητών. Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται η παράδοση του κειμένου (χειρόγραφα και λαϊκές εκδόσεις), ενώ στο Παράρτημα ΙΙ το σύνολο της βιβλιογραφίας. Η μελέτη της πρώιμης δημώδους νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιδίως της κρητικής αναγεννησιακής, που συνοδεύεται από τη δημιουργική αξιοποίηση σύγχρονων θεωριών (αφηγηματολογίας, ερμηνείας, πρόσληψης) έχει σημειώσει θεαματική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, με αυτοτελείς εκδόσεις και μονογραφίες, οι οποίες εστιάζονται σε διαφορετικές πτυχές των έργων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε ό,τι αφορά στην παρούσα έκδοση του κρητικού «Απόκοπου», παρουσιάζει η οργάνωση, από μέρους της συγγραφέως, των ερμηνευτικών σχολίων κατά στίχο ή ομάδα στίχων. Πρόκειται για μια τεχνική που καλεί τον αναγνώστη να συνδέσει τα διαφορετικά κομμάτια και να έρθει σε επαφή με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τα προβληματικά χωρία και τις αινιγματικές φράσεις του κειμένου.

• Η Σωτηρία Μάττα είναι φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος –17ος αι.)

Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος –17ος αι.). Τόμος Α' Εισαγωγή
Στέφανος Κακλαμάνης

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2019, σ.392
ISBN: 978-960-250-743-8
Τιμή: 28,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 25,20€
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης ο πρώτος τόμος (Εισαγωγή) του τρίτομου έργου του Στέφανου Κακλαμάνη με τίτλο Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος –17ος αι.).
Καρπός πολύχρονης έρευνας των ιστορικών και γραμματειακών πηγών, η μελέτη αυτή παρουσιάζει την ελληνόγλωσση ποιητική παραγωγή της Κρήτης από τον 14ο ως τα τέλη του 17ου αιώνα μέσα στα ιστορικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και αισθητικά της συμφραζόμενα. Κεντρική θέση στην προσέγγιση αυτή κατέχουν τόσο οι δημιουργοί και τα έργα τους, όσο και η κοινωνία που τα προκάλεσε, τα προσέλαβε και τα απόλαυσε.

Το όλο εγχείρημα αναπτύσσεται σε τρεις τόμους: ο πρώτος περιλαμβάνει εισαγωγή στην εποχή και στη λογοτεχνία της κρητικής Αναγέννησης· ο δεύτερος και ο τρίτος παρακολουθούν τους αναβαθμούς της λογοτεχνικής παραγωγής από τις πρώτες εκδηλώσεις της ως τις ύστατες μέρες της μέσα από μια ανθολογία κειμένων με βιοεργογραφικές εισαγωγές, πραγματολογικά, ερμηνευτικά και κριτικά σχόλια, βιβλιογραφικά σημειώματα, γλωσσάρι και ευρετήρια.

Στη χαρτογράφηση αυτή, η ιστορία και ο πολιτισμός της Κρήτης αντιμετωπίζονται ως θεμελιώδη πεδία μελέτης για την κατανόηση της πνευματικής πορείας ενός κόσμου που συνδύασε τις διαφορετικές καταβολές και παραδόσεις του για να διαμορφώσει μια καινούργια, διακριτή, ταυτότητα. Οι λογοτεχνικές –και όχι μόνο– επιδόσεις του κόσμου αυτού αντανακλούν αυτήν την όχι  εύκολη και διόλου ευθύγραμμη πορεία στα 450 χρόνια της παρουσίας των Βενετών στο νησί.
Ετοιμάζονται
Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης, τόμος Β΄: Ανθολογία (14ος αι. – περ. 1580)
Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης, τόμος Γ΄: Ανθολογία (περ. 1580 –17ος αι.)

Μεταμορφώσεις ενός δρόμου: από την Καπάνατζα στην οδό Αγίου Μηνά

Μεταμορφώσεις ενός δρόμου: από την Καπάνατζα στην οδό Αγίου Μηνά
Επαμεινώνδας Γιάννης

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Θεσσαλονίκη 2019, σ.40
ISBN: 978-960-250-745-2
Τιμή ΜΙΕΤ
: 7,00€
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ομώνυμης έκθεσης που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στον εκθεσιακό χώρο στο βιβλιοπωλείο του στην Θεσσαλονίκη (17 Απριλίου – 28 Σεπτεμβρίου 2019).  Αφορμή για την έκθεση στάθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της οδού Αγίου Μηνά το 2019, κατά τις οποίες ήρθαν στο φως οι γραμμές του παλιού τραμ της Θεσσαλονίκης.   Η ευρύτερη περιοχή –από τον Άγιο Μηνά και τη γειτονική πλατεία Εμπορίου μέχρι τα Λαδάδικα, την πλατεία Αποβάθρας και την πλατεία Ελευθερίας– είναι συνυφασμένη με σημαντικές στιγμές του νεότερου βίου της Θεσσαλονίκης, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στη Βενιζέλου χτυπούσε η καρδιά του εμπορικού κέντρου, ενώ η οδός Κατούνη οδηγούσε από την πλατεία Εμπορίου κατευθείαν στο κέντρο του λιμανιού. Από τις αρχές του 20ού αιώνα το τμήμα της οθωμανικής οδού Καπάνατζα που σήμερα ονομάζεται Αγίου Μηνά, αλλά και η Νέα Τσιμισκή του σχεδίου Εμπράρ στην ίδια περιοχή συγκέντρωσαν σταδιακά τις έδρες των μεγάλων ελληνικών τραπεζών στην Θεσσαλονίκη, και ανταγωνίζονταν ανοικτά τον γειτονικό Φραγκομαχαλά (παραδοσιακό εβραϊκό κέντρο των οικονομικών συναλλαγών). Από αυτές η Τράπεζα της Ανατολής μετακινήθηκε το 1926 σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου ανήγειρε νέο λαμπρό διαμπερές μέγαρο με όψεις στην Τσιμισκή και την Αγίου Μηνά, το οποίο κατεδαφίσθηκε το 1963, για να αντικατασταθεί από το σημερινό κτίριο, που στεγάζει το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ.  Στην Αγίου Μηνά έκανε αναστροφή και η γραμμή Νο 1 του τραμ, το οποίο στα 1927 μετακινήθηκε από την παραλιακή λεωφόρο Νίκης στη Νέα Τσιμισκή, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το εμπορικό κέντρο.

Πρωτόγονη Επανάσταση Αρματολοί και Κλέφτες (18ος-19ος αιώνας)

Πρωτόγονη Επανάσταση Αρματολοί και Κλέφτες (18ος-19ος αιώνας)
Σπύρος Ι. Ασδραχάς

Επιστημονική επιμέλεια: Άννα Ματθαίου, Πόπη Πολέμη
Πρόλογος: Νίκος Θεοτοκάς

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.322
Τιμή: 20,14€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,14€

«Τόσο οι κλέφτες όσο και οι αρματολοί αποτελούν δυο λειτουργίες που ανήκουν στο ίδιο σύνολο, την πρωτόγονη επανάσταση, της οποίας οι δυνατότητες ενσωμάτωσης εκδηλώνονται ιστορικά με το θεσμό του αρματολικιού, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία ενσωμάτωσης και στο ιδεολογικό επίπεδο: η ανταρσία βρίσκει τη δικαίωσή της στο μόρφωμα μιας κοινωνικής αυθεντίας, τον αρματολό, αυθεντίας που εκφράζει ακριβώς τα όρια της πρωτόγονης επανάστασης, δηλαδή την αδυναμία της να αρθεί σε ενεργητική επανάσταση με δική της κοινωνική δυναμική. Η πίεση, με τη μέθοδο της ληστείας, για την κατάκτηση του αρματολικιού, ο αγώνας για τη διατήρησή του, που εκδηλώνεται με τη σύγκρουση των αρματολών και των φορέων της κοινοτικής και της κρατικής εξουσίας, συνθέτουν το κλίμα όπου μορφώνεται και αυτονομείται σε αξία η βία απέναντι σ’ αυτές τις μορφές εξουσίας».
 
Σπ. Ασδραχάς
 
«Ο Ασδραχάς υφαίνει ένα μεγάλο ιστοριογραφικό σχέδιο, που πλέκεται συνομιλώντας με τα μεγάλα ρεύματα σκέψης και τους στοχαστές των κοινωνικών επιστημών… Πάσχισε να μάς μάθει πως η γραμματική και τα νοήματα των τεκμηρίων παραπέμπουν στον δικό τους καιρό. Και πως χρειάζεται να μεταγραφούν στη γραμματική και τις σημασίες που έχουν οι λέξεις και τα σήματα στο τραπέζι του ερμηνευτή... Αυτός είναι ο τρόπος της ερμηνείας και της δια του τεκμηρίου επιχειρηματολογίας· που σ’ αυτό το βιβλίο μάς ανοίγει τις πόρτες και μάς προσφέρει τα εργαλεία για να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα κατανόησης της πρωτόγονης Επανάστασης».
Ν. Θεοτοκάς

Ινδία σύντομη ιστορία ενός μεγάλου πολιτισμού

Ινδία σύντομη ιστορία ενός μεγάλου πολιτισμού
Thomas  R. Trautmann

Μετάφραση: Μαρία Παπαηλιάδη
Επιμέλεια: Παναγιώτης Σουλτάνης
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2019, σ.400
ISBN: 978-960-524-548-1
Τιμή:
16,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
14,40€
Η σύγχρονη Ινδία είναι μια ανερχόμενη οικονομική και στρατιωτική δύναμη που η εμβέλειά της ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Νότιας Ασίας. Συνάμα, είναι κληρονόμος ενός πανάρχαιου και πολύμορφου πολιτισμού. Στο Μοχέντζο-ντάρο και στη Χαράππα, την 3η χιλιετία π.Χ., εμφανίστηκε ο πρώτος νοτιοασιατικός αστικός πολιτισμός· ακολούθησε τη 2η χιλιετία π.Χ. ο βεδικός ινδοάριος πολιτισμός, και σταδιακά διαμορφώθηκαν χαρακτηριστικά πολιτισμικά σχήματα που έκτοτε θα σφραγίσουν την κουλτούρα και την ιστορία της υποηπείρου. Με τον πολιτισμό αυτόν η Δύση συνδιαλλέγεται με διάφορους τρόπους ήδη από την Αρχαιότητα, όπως δείχνουν τα ελληνοϊνδικά βασίλεια της βόρειας Ινδίας και του Αφγανιστάν. Το δικό τους ισχυρό αποτύπωμα άφησαν μεταγενέστερα η εμφάνιση του ισλάμ, στους νεότερους χρόνους η έλευση των Ευρωπαίων αποικιοκρατών, και στον 20ό αιώνα η αποαποικιοποίηση και η δημιουργία εθνικών κρατών. Η ινδική υποήπειρος υπήρξε το γιγάντιο πεδίο όπου συναντήθηκαν ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες, θρησκείες και κουλτούρες, που η καθεμιά επηρέασε με τον δικό της τρόπο την κοινωνική, πνευματική, επιστημονική και τεχνολογική σφαίρα.

Το βιβλίο του Thomas Trautmann είναι ένας ασφαλής οδηγός σε τούτη την πολυδαίδαλη ιστορική διαδρομή, ένας οδηγός που δεν παρασύρεται σε βιαστικές υπεργενικεύσεις, αλλά βοηθά τον σύγχρονο αναγνώστη να γνωρίσει τις βασικές πτυχές του ινδικού πολιτισμού με τρόπο προσιτό, συνεκτικό και απόλυτα τεκμηριωμένο.

Το Ελληνιστικό Βασίλειο της Καππαδοκίας

Το Ελληνιστικό Βασίλειο της Καππαδοκίας. Μελέτες για την πρώιμη ιστορία της ελληνιστική Καππαδοκίας (περ. 351-258 π.Χ.) και το βασίλειο των Αριαραθιδών (περ. 258-98 π.Χ.)
Αθανασία Σοφού

ΕΚΠΑ-Βιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου, Αθήνα 2018, σ.367
ISBN: 978-960-526-038-5
Τιμή: 37,10€
Τιμή ΜΙΕΤ: 33,39€
Η ονομασία Καππαδοκία προσδιορίζει μια γεωγραφική περιοχή που γνώρισε πολλές μεταβολές των ορίων της κατά την αρχαιότητα. Οι Καππαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που αφορίζεται από τον κάτω ρου του ποταμού Άλυ και τη λίμνη Τάττα στα δυτικά μέχρι τον Ευφράτη στα ανατολικά. Στον άξονα βορρά-νότου εκτεινόταν, μέχρι τα μέσα του 5ου αι. περίπου, από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι τον άνω ρου του ποταμού Άλυ. Η περιοχή αυτή καθαυτή του Άλυ και νοτιότερα θεωρούνταν τμήμα της Κιλικίας. Στα τέλη του 5ου αι. η ονομασία Καππαδοκία αναφερόταν σε μια πιο εκτεταμένη περιοχή, που έφθανε μέχρι νοτίως των Τυάνων και περιλάμβανε τη Μοριμηνή, τη Γαρσαουρίτιδα και την Τυανίτιδα. Δεν περιλάμβανε την Καταονία, την ορεινή περιοχή του Ταύρου και του Αντίταυρου, που εκτεινόταν από τα όρια της Λυκαονίας στα δυτικά μέχρι τον Ευφράτη στα ανατολικά και στην οποία βρίσκονταν όλα τα περάσματα του Ταύρου με σημαντικότερο τις Κιλίκιες Πύλες.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Ο Πόλεμος στα Σπίτια μας

Ο Πόλεμος στα Σπίτια μας (Μαρτυρίες 12)
Ευαγγελία Παπαδάκη / Ρένα & Ιωάννα Κουτσουδάκη

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2019, σ.187
ISBN: 978-960-9480-44-4
Τιμή: 10,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,00€


Γυναικείες μαρτυρίες για τη Μάχη της Κρήτης και τη γερμανική κατοχή στο νησί δεν έχουμε πολλές, ίσως έχουμε, συγκριτικά με τις άλλες περιοχές της χώρας, για την περίοδο αυτή, μια υστέρηση που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Από την πλευρά αυτή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο δωδέκατος τόμος της σειράς Μαρτυρίες περιλαμβάνει αποκλειστικά γυναικείες αφηγήσεις.

Είναι λοιπόν ιστορίες του βουνού που διηγείται η Ευαγγελία Παπαδάκη. Οι ιστορίες του βουνού είναι κατά κανόνα ιστορίες καταδίωξης. Και η ιστορία που διηγείται το βιβλίο είναι οι καταδιώξεις μαζί με όλους τους άλλους και μιας οικογένειας, της δικής της οικογένειας.

Εικόνες –κλέφτες κατά κάποιον τρόπο, λόγω της παιδικής τους ηλικίας– από τη ζωή της πόλης στην Κατοχή αφηγούνται οι κυρίες Κουτσουδάκη. Η οικογενειακή διαβίωση μέσα στον πόλεμο εν άστει είναι η περιοχή των αναμνήσεων τους, και εκείνο που καταθέτουν είναι ο απόηχος των γεγονότων εκείνων των πολυτάραχων χρόνων στις παιδικές τους συνειδήσεις. Όλα έφταναν σε αυτές ημιαποσιωπημένα, διαθλασμένα – και έτσι μας τα διηγούνται, με την παιδική φωνή και τα παιδικά μάτια που είχαν τότε, όταν συνέβαιναν όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα ενός πολύ σκληρού πολέμου.  

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Η Γεωπολιτική των Ισλαμισμών

Η Γεωπολιτική των Ισλαμισμών
Anne-Clementine Larroque

Μετάφραση: Γιάννης Σιδέρης
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2019, σ.160 
ISBN: 978-960-505-380-2
Τιμή:
14,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 12,60€


Από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους μέχρι το ISIS και από τους Ουιγούρους αυτονομιστές της Κίνας μέχρι τους ισλαμιστές της Ινδονησίας αλλά και της Γαλλίας, της Αγγλίας και των ΗΠΑ, το ωστικό κύμα του ισλαμισμού προκαλεί συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Αν και η τζιχαντιστική τρομοκρατία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ανησυχιών, ο ισλαμισμός δεν περιορίζεται σε αυτήν: Από το 2011, ισλαμιστικές οργανώσεις έχουν κατακτήσει με δημοκρατικά μέσα την εξουσία σε διάφορα κράτη: Τουρκία, Τυνησία, Μαρόκο και για ένα διάστημα στην Αίγυπτο. Με λίγα λόγια, ο ισλαμισμός, είτε είναι πολιτικός είτε τρομοκρατικός είτε ιεραποστολικός, εξαπλώνεται. Η ύπαρξη, ωστόσο, μιας ισλαμιστικής διεθνούς αποτελεί χίμαιρα. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπ' όψιν την πολυφωνία των ισλαμισμών αν θέλουμε να τους κατανοήσουμε. Το βιβλίο εξετάζει την προέλευση και τις βάσεις των σουννιτικών και σιιτικών ισλαμιστικών θεωριών παρέχοντας το αναγκαίο υπόβαθρο, για οποιαδήποτε σκέψη πάνω στο θέμα. Μας δείχνει πώς η κατανόηση των σημερινών εκφάνσεων του ισλαμισμού απαιτεί τη γεωγραφικά και πολιτικά εστιασμένη μελέτη του κάθε κινήματος.

The Thera / 1910 Hoard: A Contribution to the History of Mesa Gonia, Santorini

The Thera / 1910 Hoard: A Contribution to the History of Mesa Gonia, Santorini
Vasiliki Penna

Σειρά: Memoranda Numismatica Atheniansa no.3
Μουσείο Μπενάκη/ΚΙΚΠΕ, Αθήνα 2018, σ.39
ISBN: 978-960-476-237-8
Τιμή: 6,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 5,40€

Η έκδοση, μέσα από το τεκμηριωμένο κείμενο της συγγραφέως και την πλούσια εικονογράφηση, παρουσιάζει τον «Θησαυρό» που ανακαλύφθηκε το 1910 στη Μέσα Γωνιά της Θήρας. Ο «Θησαυρός», που αποτελείται από 450 χαλκάργυρα νομίσματα της εποχής 1167-1208, απόκειται στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.Ο Αντισημιτισμός

Ο Αντισημιτισμός
Pierre-Andre Taguieff

Μετάφραση: Γιάννης Σιδέρης
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2019, σ.168
ISBN: 978-960-505-377-2
Τιμή: 14,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 12,60€

Από τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα η λέξη «αντισημιτισμός», στις περισσότερες χώρες της Δύσης, χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των αφηγήσεων, αναπαραστάσεων, δοξασιών, πρακτικών και θεσμικών μορφωμάτων των οποίων οι ιστορικές εκφάνσεις διακρίνονται από μια εχθρική στάση απέναντι στους Εβραίους, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και στον τρόπο ζωής τους. Η εχθρότητα αυτή εκφράζεται κοινωνικά με διακρίσεις και διωγμούς που έχουν σκοπό τη διαπόμπευση ή τον εκφοβισμό των Εβραίων, προκειμένου να απομονωθούν η να εκδιωχθούν από έναν τόπο, και παίρνει διάφορες μορφές ως προς την ένταση, την ορατότητα στην κοινωνία και την ιδεολογική αποδοχή της. Συνήθως η εχθρότητα αυτή, στα άτομα που την εκφράζουν έμπρακτα, είναι ανάμεικτη με συναισθήματα φόβου η δυσπιστίας, μίσους, περιφρόνησης η αγανάκτησης, εμφανιζόμενα σε διαφορετικές αναλογίες.
Τα αντιεβραϊκά ιδεολογήματα αλλάζουν μορφή περνώντας από το ένα έθνος στο άλλο, από το ένα κοινωνικό η πολιτιστικό σύνολο στο άλλο. Σε αντίθεση με την κοινώς εννοούμενη σημασία του όρου, ο «αντισημιτισμός» είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό, ετερογενές και σε διαρκή εξέλιξη.
Ο τόμος αυτός παρουσιάζει ένα πλήρες και αποτελεσματικό πανόραμα, τεκμηριωμένο με επιχειρήματα, μιας έννοιας, δυστυχώς, περισσότερο επίκαιρης από ποτέ. Ο Πιέρ-Αντρέ Ταγκιέφ εξετάζει όλες τις εβραιοφοβίες για να δείξει πως βασίζονται σε εκ των υστέρων εξορθολογισμούς που έχουν στόχο τους να νομιμοποιήσουν αδικαιολόγητα μίση, φόβους και πάθη.

Κοιτάζοντας τα Αστέρια

Κοιτάζοντας τα Αστέρια. Ένας πλήρης οδηγός για τους Αστερισμούς
Σάρα Γκίλινχαμ

Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2019, σ.224
ISBN: 978-618-5209-46-9
Τιμή: 26,50€
Τιμή ΜΙΕΤ: 23,85€


Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τους αστερισμούς και τα άστρα τους, τους μύθους και τις ιστορίες τους, μέσα από συνοπτικά και περιεκτικά κείμενα και μια εξαιρετικά φροντισμένη εικονογράφηση. Είναι ένας χρηστικός οδηγός για μικρούς αλλά και για μεγάλους, που θέλουν να ανακαλύψουν τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού, μια εισαγωγή στην ιστορία της αστρονομίας, που δίνει στους αναγνώστες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορούν να εντοπίζουν μόνοι τους τη θέση των 88 παγκόσμια αναγνωρισμένων αστερισμών στον ουρανό. Για κάθε αστερισμό, πέρα από τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του, παρουσιάζονται επίσης οι ιστορίες και οι μύθοι που συνδέονται με το όνομά του, στοιχεία για τις εποχές του χρόνου που είναι ορατός, ενώ παρουσιάζονται τα κυριότερα αστέρια και οι ομάδες αστεριών. Χάρτες κι ένα χρήσιμο γλωσσάρι συμπληρώνουν την έκδοση καθιστώντας τη μια πρωτότυπη πηγή οπτικής πληροφόρησης, αλλά και έναν πολύτιμο «πλοηγό» για τον επίδοξο εξερευνητή του ουρανού.

Δραπετσώνα 1922-1967. Ένας κόσμος στην άκρη του κόσμου

Δραπετσώνα 1922-1967. Ένας κόσμος στην άκρη του κόσμου
Ελένη Κυραμαργιού

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2019, σ.488
ISBN: 978-960-9538-80-0
Τιμή: 18,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 16,20€
Στα τέλη του 1922, χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε αυτοσχέδια παραπήγματα στην έρημη, μέχρι τότε, δυτική ακτή του λιμανιού του Πειραιά. Ένας νέος συνοικισμός αναδύθηκε, πέρα από τα όρια του μέχρι τότε οικισμένου χώρου: η Δραπετσώνα. Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον πολυδαίδαλο κόσμο των εργατών και των προσφύγων, των παραπηγμάτων και των βιομηχανικών μονάδων αναδεικνύοντας τα νήματα που συνδέουν τους ανθρώπους, τον οικισμένο χώρο και την οικονομία. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τους μηχανισμούς της προσφυγικής εγκατάστασης και φωτίζει την καθημερινή ζωή σε έναν αυτοστεγή συνοικισμό που διαμορφώθηκε μέσα από την γειτνίασή του με εμβληματικές βιομηχανικές μονάδες. Παρακολουθώντας τη διαδρομή των κατοίκων του συνοικισμού από το 1922 έως το 1967, οι αόρατοι άνθρωποι της προσφυγικής και εργατικής εμπειρίας μετασχηματίζονται σε πρωταγωνιστές της ιστορίας. Μια ιστορία που συντίθεται από τους μεγάλους κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, τις καθημερινές αποφάσεις και τις επιλογές των γηγενών και των προσφύγων, που δημιούργησαν έναν ξεχωριστό κόσμο στην άκρη του κόσμου.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Νεότερες αναρτήσεις Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα