Blogger Template by Blogcrowds.

Πρακτικά ΚΓ΄ Συμποσίου Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018

Πρακτικά ΚΓ΄ Συμποσίου Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018
Συλλογικό

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2019, σ.208
ISBN: 978-960-7498-65-6
Τιμή:
12,72€
Τιμή ΜΙΕΤ: 11,45€


Κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα πρακτικά του 23ου Συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, που πραγματοποιήθηκε το Καλοκαίρι του 2018 (9 και 10 Αυγούστου) στη Λευκάδα, στην περίοδο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, με τον τίτλο: Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018.

Περιεχόμενα

Πρόγραμμα του Συμποσίου
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Χαιρετισμός
Αθανάσιος Δ. Μελάς, Η θεματική του Συμποσίου
Άγγελος Βλάχος, Δρ. Ιστορίας, Σύμβουλος τουριστικής πολιτικής, Δημιουργώντας το σύγχρονο ελληνικό τουριστικό προϊόν: πολιτική, κοινωνία και οικονομία (1950-2000).
Άννα Κοψιδά - Βλάχου, Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, «Ταξιδεύοντας» με τον Τουρισμό στη Λευκάδα. Τρόποι να σκεφτόμαστε, τρόποι να υπάρχουμε.
Χρήστος Μελάς, Συγγραφέας, Οι οικονομικές επιπτώσεις του Τουρισμού στη Λευκάδα (1950-2018). Παναγιώτης Αργυρός, Αρχιτέκτων, Οι επιπτώσεις του Τουρισμού στο δομημένο και μη περιβάλλον της Λευκάδας. Τα διδάγματα και οι μεγάλες προκλήσεις.
Σωτήρης Σκιαδαρέσης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδας, Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού και του κλάδου εστίασης στη Λευκάδα.
Δημήτρης Σπ.Τσερές, Φιλόλογος- Συγγραφέας, Πολιτιστικό απόθεμα της Λευκάδας και τουρισμός: Αναζητώντας τη σύγκλιση.
Κώστας Κατηφόρης, Δικηγόρος, Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιμου πολιτισμικού τουρισμού στη Λευκάδα.
Δημήτρης Ροζάκης, Φιλόλογος, Ο πολιτισμικός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και εργαλείο ανάδειξης του πολιτισμικού αποθέματός τους. Η περίπτωση της Λευκάδας.

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα & Ελληνικά Συγγράμματα σε Ετερόγλωσσα Αρχέτυπα
Κ. Σπ. ΣτάικοςΕκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.250
ISBN: 978-618-5337-05-6
Τιμή:
35,00€
Τιμή ΜΙΕΤ:
31,50€Στην έκδοση Τα Ἑλληνικά Ἀρχέτυπα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ελληνικά έντυπα βιβλία που τυπώθηκαν ως και το 1500, από τυπογραφικά κέντρα της Ιταλίας και ένα της Ολλανδίας. Δεν πρόκειται για αυτοτελείς ελληνικές και ελληνο-λατινικές εκδόσεις μόνο, αλλά και για λυτά μονόφυλλα ή αυτοτελή ελληνικά αποσπάσματα ενσωματωμένα σε ετερόγλωσσα αρχέτυπα. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται και όλα τα συγγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής γραμματείας που μεταφράστηκαν στα λατινικά, αλλά και σε διάφορες εθνικές γλώσσες όπως: γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και αγγλικά, και τυπώθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις του βιβλίου ως και το 1500. Από την καταγραφή αυτή, διαφαίνεται ακριβώς σε ποιο βαθμό η αρχαία γνώση, κατά θεματικές ενότητες –φιλοσοφία, ιστορία, ποίηση, γεωγραφία, αστρονομία, μαθηματικά κ.ά.– υπήρξε η βάση για τις σπουδές στις ανώτερες και ουμανιστικές σχολές της Ευρώπης, όχι μόνο κατά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, αλλά και πολύ αργότερα.

Κεφάλαια Χριστιανισμού

Κεφάλαια Χριστιανισμού. Μια προτεσταντική κατήχηση σε ομηρικό εξάμετρο
Ιωακείμ Καμεράριος

Εισαγωγή-Νεοελληνική Απόδοση-Σχολιασμός: Κωνσταντίνος Γαρίτσης
Εκδόσεις Άτων, Αθήνα 2019, σ.160
ISBN: 978-618-5337-07-0
Τιμή:
10,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,00€
Tα Κεφάλαια Χριστιανισμού, η πρώτη προτεσταντική Κατήχηση σε ελληνική γλώσσα, είναι έργο του Ιωακείμ Καμεράριου του Πρεσβύτερου (Joachim Camerarius, 1500-1574), πρωταγωνιστή του κινήματος της λουθηρανής Μεταρρύθμισης και ενός από τους σημαντικότερους ελληνιστές της Γερμανίας στην εποχή του. Το έργο αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1525, σημείωσε πολλές επανεκδόσεις και επηρέασε αρκετούς σύγχρονους και μεταγενέστερους συγγραφείς. Πρόκειται για μία έμμετρη κατήχηση σε ομηρική γλώσσα και δακτυλικό εξάμετρο που εκτείνεται σε 223 στίχους. Στην έκδοσή μας, το πρωτότυπο κείμενο συνοδεύεται από νεοελληνική απόδοση, αναλυτική εισαγωγή, πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τον Καμεράριο, την εκδοτική ιστορία των Κεφαλαίων, αλλά και τη μορφή και το περιεχόμενο του κειμένου. Έτσι, με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό το μάλλον παράδοξο φαινόμενο οι βασικές θέσεις του γερμανικού προτεσταντισμού, ήδη εν τη γενέσει τους, να βρίσκουν έκφραση στη γλώσσα των ομηρικών επών.

(Από την παρουσίαση του βιβλίου)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)

Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)
Συλλογικό

Επιστημονική Επιμέλεια: Κώστας Ε. Λαμπρινός
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018, σ.299
ISBN: 978-618-84285-0-8
Τιμή:
20,11€
Τιμή ΜΙΕΤ: 19,00€


«...Με τον τόμο αυτό επιχειρείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη συστηματικότερη μελέτη της κοινωνικο-πολιτικής συγκρότησης και εξέλιξης στην ύπαιθρο διαφόρων, μεγάλων και μικρών βενετικών κτήσεων...»
Κώστας Ε. Λαμπρινός
(από το βιβλίο)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κώστας Ε. Λαμπρινός
Κοινωνική ιστορία του ελληνοβενετικού αγροτικού χώρου(13ος-18ος αι.). Ζητήματα και προοπτικές έρευνας
Xαράλαμπος Γάσπαρης
Οι ξένοι του χωριού. Κοινωνικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών χωριών της Κρήτης
Άγγελ Nικολάου-Kονναρή
Συνέχειες και ασυνέχειες στη δουλοπαροικιακή πολιτική της βενετικής διοίκησης στην Κύπρο
Marianna Kolyvà
I comuni nel contado dell’isola di Zante. Politica territoriale,contesto sociale, apparato amministativo (fine Quattrocento-metàCinquecento)
Δέσποινα Ερ. Βλάσση
Κοινωνική και οικονομική συγκρότηση του ορεινού χώρου στη βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά
Kostas E. Lambrinos
La campagna cretese nell’epoca veneziana. Gestori di poteree profilo socio-istituzionale dei contadini
(sec. XVI-XVII)
Kώστας Γ. Τσικνάκης
Περιοδεύοντας στην ύπαιθρο της Κρήτης για την απονομή δικαιοσύνης. Φεουδαρχικές καταπιέσεις και μέτρα περιστολής τους από τον Giacomo Foscarini στα χρόνια 1574-1577
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Γυναίκα και αγροτικός κόσμος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αποφάσεις του Συνδίκου, Ανακριτή της ΑνατολήςOttaviano Bon (1613)
Ασπασία Παπαδάκη
Εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών στην κρητική ύπαιθρο κατά την ύστερη βενετική περίοδο
Αλέξης Μάλλιαρης
Ο κόσμος της υπαίθρου στη βενετική Πελοπόννησο (1686-1715)
Αγγελική Πανοπούλου
Αλυκάριοι - εργάτες - αγρότες. Συνθήκες εργασίας και σχέσεις εξουσίας στις αλυκές της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου

Οι Μακεδονίες των άλλων

Οι Μακεδονίες των άλλων: το μαχαίρι της Ιστορίας και οι νομοτέλειες της Γεωγραφίας
Σπύρος Καράβας

Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2018, σ.201
ISBN: 978-960-9548-40-3
Τιμή:
10,60€
Τιμή ΜΙΕΤ: 9,54€


Μικρό ανθολόγιο 1912-1992

Πόσο «ανύπαρκτες» υπήρξαν οι Μακεδονίες των άλλων έως την καμπή του 1991 και τον εθνικιστικό παροξυσμό που ακολούθησε; Και εκεί όπου έκαναν την εμφάνισή τους, ποιό περιεχόμενο -γεωγραφικό, ιστορικό, διοικητικό ή «φυλετικό»- τους αποδιδόταν; Σε ανάλογα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη του Σπύρου Καράβα, ιχνηλατώντας την προϊστορία της διαδεδομένης πεποίθησης περί της μίας και αποκλειστικά ελληνικής Μακεδονίας σε ό,τι θεωρείται πως έχει τροφοδοτήσει τη γενική παιδεία του εγγράμματου κοινού: στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας, στις εγκυκλοπαίδειες και στη συναφή ελληνόγλωσση βιβλιογραφία των χρόνων 1912-1992.

Από το μικρό ανθολόγιο αναδεικνύεται ότι τα τεκμήρια αυτά, τα κείμενα και οι χάρτες, παρ' όλες τις αποσιωπήσεις και τις αντιφάσεις, είτε την ανιστορικότητα που σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργούν,  δίνουν χώρο στις Μακεδονίες των άλλων. Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν η προέλευση και οι σκοπιμότητες για τις στρεβλώσεις, τις εμμονές και τα βαρίδια που εξακολουθούν να επιβιώνουν στις συλλογικές αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής

Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι αλλιώτικο από τ' άλλα
Ιωάννα Παπαντωνίου

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου, Ναύπλιο 2019, σ.96
ISBN: 978-960-9722-06-3
Τιμή: 20,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 18,00€


Ο "ντουλαμάς", και αντίστοιχα το "πιρπιρί" για τις γυναίκες, είναι ένα εξαιρετικό, σπάνιο ένδυμα, που φορέθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και παρουσιάζει γεωγραφικές και άλλες ενδιαφέρουσες παραλλαγές.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναλύσει τις παραλλαγές στην ορολογία, τα αχνάρια, τα υλικά και τη διακόσμηση του ντουλαμά και τελικά να προτείνει νέους τρόπους χρήσης του στη μόδα και το θέατρο, όπως έχω ήδη κάνει δημιουργώντας ένα αχνάρι για τα κοστούμια που σχεδίασα για πολλές θεατρικές παραστάσεις.

από το εισαγωγικό σημείωμα της Ιωάννας Παπαντωνίου

Η Κάρι μας

Η Κάρι μας
Theodore Dreiser

Μετάφραση:Έλλη Φιλοκύπρου
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018, σ.760
ISBN:978-960-01-1936-7
Τιμή:
26,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 20,80€


Αμερική στα 1890: η νεαρή όμορφη Κάρι αφήνει το χωριό της αναζητώντας στην πόλη μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή πιάνει δουλειά σε βιοτεχνία παπουτσιών. Σύντομα ανακαλύπτει ότι για να ζήσει το αμερικανικό όνειρο υπάρχει ευκολότερος τρόπος. Αρχίζει να ενδίδει στις φιλοφρονήσεις και τα δώρα ενός προστάτη. Αυτός ο δρόμος θα την οδηγήσει στην κοινωνική της ανέλιξη.

Theodore Dreiser: Βαθιά πολιτικοποιημένος, ακτιβιστής, δούλεψε για το Χόλυγουντ, συνεργάτης του Τσάπλιν, στη μαύρη λίστα του Μακάρθι.

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού

Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού
Ιουλία Πεντάζου

Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σ.312
ISBN: 978-618-84272-2-8
Τιμή:
17,00€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,30€


Σήμερα η Ιστορία μεταπηδά από το βιβλίο στο ψηφιακό περιβάλλον. Μετασχηματίζεται σε ψηφιακή υλικότητα, η οποία εκτίθεται στην οθόνη σε χώρους όπως το μουσείο, η ακαδημία, το αρχείο, η βιβλιοθήκη, το σπίτι. Η «Ιστορία σε έκθεση», ανοικτή πια στο βλέμμα του χρήστη/επισκέπτη, απαιτεί διαφορετικές από τις συνήθεις πρακτικές εργασίας και έρευνας προκειμένου να αποκτήσει την ψηφιακή μορφή της. Κομβικό ρόλο στις νέες πρακτικές παίζει η διαδικασία του σχεδιασμού, που προσδιορίζει τι είναι η ψηφιακή υλικότητα, πώς συμπεριφέρεται και πώς απεικονίζεται, προκειμένου να μεταδίδει νοήματα.

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών με ιστορικό περιεχόμενο, θέτοντας σε διάλογο πρακτικές που απασχολούν επιστήμονες από το χώρο τόσο των εφαρμοσμένων όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ο αθώος εθνικισμός

Ο αθώος εθνικισμός
Συλλογικό

Επιμέλεια: Ηρακλής Μήλλας
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2019, σ.256
ISBN: 978-960-221-813-6
Τιμή:
16,96€
Τιμή ΜΙΕΤ: 15,26€

Έλληνες και Τούρκοι μελετητές αντιμέτωποι με τον "δικό τους" δήθεν αθώο εθνικισμό.

Ο όρος "εθνικισμός" στην καθημερινότητά μας έχει δύο διαφορετικές έννοιες που συχνά συγχέονται. Η πρώτη αναφέρεται σε μια "αθώα" κοινωνική συναίνεση γύρω από μια εθνική ταυτότητα. Είναι αυτή που εξασφαλίζει σε μια ομάδα ανθρώπων την πίστη ότι αποτελούν ένα έθνος. Η άλλη έννοια αναφέρεται σε ένα είδος πολιτικού προγράμματος ορισμένων μελών του έθνους. Όταν αυτό το πρόγραμμα είναι επιθετικό ή ξενοφοβικό, χαρακτηρίζεται "εθνικιστικό", "κακό" και κάποτε ρατσιστικό.

Αλλά ο δήθεν αθώος εθνικισμός φέρει όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να αναβιώσει "ο κακός εθνικισμός" όταν η συγκυρία προσφέρεται: τους εθνικούς μύθους στους οποίους κυριαρχεί το "εμείς - οι άλλοι", τις ανάλογες ιστορικές αναφορές μέσα σε μια εθνική ιστοριογραφία, τη σχετική "εθνική" παιδεία, την εθνική αυταρέσκεια ("είμαστε οι καλύτεροι"), την ξενοφοβία ("μας αδίκησαν", "κινδυνεύουμε"), το φετίχ του εθνικού συμφέροντος. Στο βαθμό που θεωρούμε ότι μόνο ο επιθετικός εθνικισμός είναι το πρόβλημα, δεν καταπολεμούμε το ίδιο το εθνικιστικό υπόδειγμα αλλά μόνο μία έκφανσή του. Το να καταγγέλλεται π.χ. η Χρυσή Αυγή και να αποσιωπώνται η εθνικιστική ιστοριογραφία, η εθνοκεντρική παιδεία, η πατριωτική λογοτεχνία, ο "εθνικός" πολιτικός ή εκκλησιαστικός λόγος κ.ά. είναι μια υποκριτική συμφιλίωση με τον εθνικισμό ή στην καλύτερη περίπτωση μια εθνική τύφλωση. Φαινομενικά αθώες λειτουργίες, όπως μια πινακίδα που καλωσορίζει τους τουρίστες «στην πιο φιλόξενη χώρα του κόσμου», ένα παραμύθι σε ένα παιδικό βιβλίο, ένα τραγούδι σε οικογενειακό γλέντι, ένα σίριαλ στην τηλεόραση, ένας τίτλος εφημερίδας ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να καλλιεργούν και να αναπαράγουν εθνικιστικά μηνύματα.

Σε αυτά, τα οποία συνήθως μας διαφεύγουν, αναφέρεται το βιβλίο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Τούρκοι αναλυτές καταπιάνονται εδώ με τον «δικό τους» εθνικισμό. Κάποιοι γράφουν και για τις δύο πλευρές, συγκριτικά. Αλλά κανένα κείμενο δεν αναφέρεται μόνο στον εθνικισμό του Άλλου. Μια τέτοια προσέγγιση είναι το χόμπι των εθνικιστών.

Νεότερες αναρτήσεις Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα