Blogger Template by Blogcrowds.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Τίτλος: Η σημασία της φιλοσοφίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο. Πρακτικά συνεδρίου, Πάτρα 9-11 Οκτωβρίου 2009, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Έκδοση: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Αθήνα 2012
Σελίδες: 705
ISBN: 978-960-7588-34-0
Τιμή με έκπτωση: 27,00€

 Τρία χρόνια μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών του  διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Η σημασία της φιλοσοφίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση» ο ομότιτλος τόμος αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείτο από τους Βασιλική Πετρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ηλία Κωνσταντόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Παν/μίου Πατρών και Παναγιώτη Πάγκαλο, αρχιτέκτονα, διδάκτορα Παν/μίου Πατρών. Χορηγός του Συνεδρίου  ήταν το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, το oποίο στη συνέχεια ανέλαβε και την έκδοση του παρόντος τόμου των Πρακτικών.
Στον τόμο περιλαμβάνονται 67 ανακοινώσεις στην πρωτότυπη γλώσσα και με τη σειρά παρουσίασης τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, σύντομες περιλήψεις των ανακοινώσεων σε άλλη γλώσσα από αυτήν του κειμένου, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου. Ο τόμος οργανώθηκε ακολουθώντας το οργανωτικό σχήμα του Συνεδρίου στις ακόλουθες 9 θεματικές ενότητες:  «Η αρχιτεκτονική, το Κείμενο και η Γλώσσα», «Η έννοια του Τόπου στη φιλοσοφία και στην αρχιτεκτονική», «Φιλοσοφία και αρχιτεκτονική εκπαίδευση», «Η φιλοσοφική διάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής», «Σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρήσεις στην αρχιτεκτονική», «Φιλοσοφικές έννοιες και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», «Φιλοσοφικά εργαλεία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση», «Η Ποιητική της αρχιτεκτονικής». Το βασικό ερώτημα, που αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα της θεματολογίας του Συνεδρίου, ήταν εάν η ένταξη της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων δύναται να λειτουργήσει ως αρωγός στην εξέλιξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.  Το θέμα του Συνεδρίου άλλωστε εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού γύρω από την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα και τον αναπτυσσόμενο διάλογο μεταξύ αρχιτεκτονικής και φιλοσοφίας, έναν διάλογο που έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και των δύο γνωστικών πεδίων. Εδώ και χρόνια αρχιτέκτονες και φιλόσοφοι συνομιλούν και συμπράττουν σε μια προσπάθεια συσχετισμού των δύο πρακτικών και σε μια αμφίδρομη ανταλλαγή συλλογισμών. Μολονότι ο τόμος δεν περιλαμβάνει εκτενείς εισηγήσεις –το Συνέδριο στόχο είχε άλλωστε να δώσει βήμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις– δίνει ικανά ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των δύο βασικών εννοιών, της αρχιτεκτονικής και της φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι  η σχέση φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά χαρακτηρίζεται από μια πολλαπλότητα εκφάνσεων.  Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν από την διερεύνηση της σχέσης  αυτής:  Έχει θέση η φιλοσοφία στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων και εάν, ναι, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της; Είναι απαραίτητη σήμερα για τον αρχιτέκτονα η παρουσία της φιλοσοφίας στις αναλύσεις του χώρου και των ιδεολογικών μετασχηματισμών του, στους τρόπους κατοίκηση, στην αναζήτηση της μορφής; Πώς είναι δυνατόν οι αρχιτέκτονες να στρέφονται προς τους φιλοσόφους προκειμένου να διευκρινίσουν έννοιες, να διαλύσουν αμφιβολίες και να κατασκευάσουν ορισμούς, όταν η φιλοσοφία αποτελεί μια κατεξοχήν ανοιχτή διαδικασία αναζήτησης;


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τίτλος: Θέματα Πολιτειολογίας και Πολιτικής
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ι. Δεσποτόπουλος 
Επιμέλεια: Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη 
Έκδοση: Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2012 
Σελίδες: 119 
ISBN: 978-960-404-234-0
Τιμή με έκπτωση: 6,30€


 "Το βιβλίο αυτό, με τίτλο «Θέματα Πολιτειολογίας και Πολιτικής», συγκροτημένο από κείμενα για θέματα πολιτειολογίας είτε πολιτικής στην ευρύτερη έννοιά της, απευθύνεται προπάντων προς τη νέα γενιά των Ελλήνων, για να συμβάλει στη αυτογνωσία των ως υπεύθυνων πολιτών. 
Παρουσιάζει στο πρώτο μέρος τη γένεση και την προβληματική της δημοκρατίας και την αξία ως προς αυτήν και απαξία των μέσων αθρόας επικοινωνίας, καθώς και ό,τι επιφέρει σ’ αυτήν η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, αλλά και τους πρωτόφαντους μεγάλους κινδύνους του ανθρώπινου γένους στην εποχή μας· στο δεύτερο μέρος δύο καίριες φάσεις της πολιτειολογίας του Πλάτωνος, τις σχέσεις ισότητας και δικαιοσύνης είτε κατά τον Πλάτωνα είτε κατά Αριστοτέλη και άλλα· στο μέρος τρίτο, αιτήματα πολιτικά του συγγραφέως: για θέσπιση άρτιου συστήματος επωνύμου, για κατάργηση του θεσμού του όρκου, για υποστήριξη της οικονομίας, για προστασία της γλώσσας και περί της ονομασίας του Σκοπιανού κράτους.
Κάποιες επαναλήψεις είτε παραλλαγές από κεφάλαιο σε κεφάλαιο συγχωρούνται ως υπαγορευμένες από την ανάγκη για ολοκλήρωση των κεφαλαίων" Προλογικό σημείωμα του Κωνσταντίνου Ι. Δεσποτόπουλου.

Δείτε ακόμη

 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΕΤ

Τίτλος: Μετρική και αφήγηση
Συγγραφέας: Χρήστος Παπάζογλου
Έκδοση: ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012
Σελίδες: 763
ISBN: 978-960-250-503-8
Τιμή με έκπτωση: 27,00€

Η μελέτη αυτή επιχειρεί μια ποίημα προς ποίημα και στίχο προς στίχο μετρικορυθμική ανάλυση των 154 αναγνωρισμένων καβαφικών ποιημάτων σε άμεσο συσχετισμό με τα εκάστοτε νοηματικά συμφραζόμενα. Ο συγγραφέας εξετάζει λεπτομερώς τον καβαφικό στίχο. Μελετά την κατασκευή του, τη μετρική μορφή του, τη ρυθμική του κίνηση και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η αποκάλυψη του μέτρου στις σχέσεις του με τον ρυθμό αποβλέπει πάντα στον νοηματικό και εκφραστικό εμπλουτισμό των συμφραζομένων, στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και ανάγνωση του ποιήματος. Από την αρχή σχεδόν του ρομαντικού 19ου αιώνα η ποιητική έκφραση προσπάθησε να σπάσει τα παραδεδομένα σχήματα του στίχου (μέτρο, σταθερές τομές, ομοιοκαταληξία), μέσα στα οποία αισθανόταν να πνίγεται. Στη διαδικασία της επανάστασης αυτής ενάντια στην τυραννία που υποχρέωνε τον ποιητή να χύνει τις φράσεις του (και τις ιδέες του) στα έτοιμα καλούπια της παραδεδομένης μορφής, η ποίηση οδηγήθηκε βαθμηδόν από τον έμμετρο παραδοσιακό στον ελεύθερο ρυθμικό στίχο. Ενδιάμεση φάση αυτής της επανάστασης θεωρείται ό,τι σιγά σιγά επικράτησε να ονομάζεται «στίχος ελευθερωμένος» (από ορισμένες δουλείες της έμμετρης παράδοσης). Ο καβαφικός στίχος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του ελευθερωμένου στίχου. Είναι βασικά στίχος ρυθμικός, που σημαίνει ότι τη μορφή του καθορίζουν βασικά οι ανάγκες του ρυθμού, αλλά, συνάμα, και στίχος μετρικός στον βαθμό που η ρυθμική του κίνηση αναπτύσσεται στα όρια, στα πλαίσια και με τις προδιαγραφές μιας μετρικής μορφής. περισσότερα...Τίτλος: Μάρκος Ζαβιτζιάνος. Έργα και κείμενα
Κείμενα: Νικόλαος Βεντούρας, Κώστας Δαφνής, Μάρκος Ζαβιτζιάνος, Μαρίνος Καλλιγάς, Κωστής Παλαμάς, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τώνης Σπητέρης
Πρόλογος: Διονύσης Καψάλης
Έκδοση: ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012
Σελίδες: 191 με πλούσια έγχρωμη και α/μ εικονογράφηση
ISBN: 978-960-250-546-5
Τιμή με έκπτωση: 15,30€Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ομώνυμης έκθεσης που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στο χώρο του βιβλιοπωλείου του επί της οδού Αμερικής 13 (2 Οκτωβρίου έως 24 Νοεμβρίου 2012). Ο Μάρκος Ζαβιτσιάνος υπήρξε ένας από τους πιο λαμπρούς ζωγράφους και χαράκτες της νεοελληνικής τέχνης. Γεννήθηκε το 1884 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας με μητέρα γαλλικής καταγωγής που διέθετε καλλιτεχνική παιδεία και πατέρα γιατρό. Ο Ζαβιτσιάνος φοιτά στη Μεγάλη του Γένους Σχολή αλλά το 1902 η οικογένεια επιστρέφει και εγκαθίσταται μόνιμα στην Κέρκυρα. περισσότερα...

Τίτλος: Χρονικά, Τόμος Α΄, Βιβλία I-VI.
              Τόμος Β΄, Βιβλία XI-XVI 
Συγγραφέας: Τάκιτος 
Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος
Έκδοση: ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012
Σελίδες: Τόμος Α΄ σ.σ. 575, Τόμος Β΄ σ.σ. 469
ISBN: 978-960-250-515-1, 978-960-250-516-8
Τιμή με έκπτωση Τόμος Α΄: 19,80€, Τόμος Β΄: 18,00€Ο Τάκιτος, ο σπουδαιότερος ίσως ιστορικός του ρωμαϊκού κόσμου, γεννήθηκε στα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα, πιθανότατα το 56 μ.Χ. Έλαβε δημόσια αξιώματα όσο βρίσκονταν στην εξουσία οι τρεις αυτοκράτορες της δυναστείας των Φλαβίων. Παντρεύτηκε το 77 με την κόρη του Ιουλίου Αγρικόλα, του πιο διακεκριμένου από τους κυβερνήτες της Βρετανίας στον καιρό του Δομιτιανού και βρισκόταν μακριά από τη Ρώμη, ασφαλώς σε κάποιου είδους δημόσια υπηρεσία, όταν πέθανε ο πεθερός του το 93. Όταν, τον ίδιο χρόνο, γύρισε πίσω στην πρωτεύουσα, έζησε την τρομοκρατία που σημάδεψε τις τελευταίες ημέρες του Δομιτιανού. Ορίστηκε ύπατος το 97 επί Νέρβα. Και περί το 112, επί Τραϊανού, έγινε έπαρχος της Ασίας. περισσότερα...


Eric J. Hobsbawm 1917-2012 Ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς του 20ού αιώνα, ο Eric Hobsbawm έφυγε από τη ζωή μερικές μέρες πριν σε ηλικία 95 χρόνων. Ως ένδειξη θαυμασμού για το τεράστιο έργο του, το βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει το αφιέρωμα που φιλοξενείται στον χώρο του.Τίτλος: Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848
Μετάφραση: Μαριέτα Οικονομοπούλου
Έκδοση: ΜΙΕΤ Αθήνα 1990, 6η ανατ.2008,
Σελίδες: 483
ISBN: 978-960-250-006-4
Τιμή με έκπτωση:18,75€
Τα εξήντα χρόνια ανάμεσα στο 1789, όταν ακόμα βασίλευε ο Λουδοβίκος Ις΄ , και το 1848, όταν ο Μαρξ και ο Ένγκελς δημοσίευσαν το Κομουνιστικό Μανιφέστο, υπήρξαν για την Ευρώπη η εποχή μιας διττής επανάστασης, η οποία προκάλεσε τον μεγαλύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό που υπέστη ο κόσμος μετά τους αρχαίους χρόνους.
Το βιβλίο αυτό αναλύει και ερμηνεύει τις εκπληκτικές αλλαγές που προκάλεσε η πολιτική Γαλλική Επανάσταση και η αγγλική Βιομηχανική Επανάσταση: τα «παλαιά καθεστώτα» καταρρέουν μπροστά στη δύναμη των νέων καπιταλιστικών χωρών. περισσότερα...
Τίτλος: Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875
Μετάφραση: Δημοσθένη Κούρτοβικ
Έκδοση: ΜΙΕΤ Αθήνα 1994, 5η ανατ.2012,
Σελίδες: 509
ISBN: 978-960-250-088-0
Τιμή με έκπτωση: 22,92€
Η περίοδος την οποία πραγματεύεται αυτό το βιβλίο είναι σχετικά σύντομη, αλλά το γεωγραφικό εύρος της μεγάλο. Δεν είναι χιμαιρικό να γράψει κανείς για τον κόσμο από το 1789 ώς το 1848 με βλέμμα ευρωκεντρικό, σχεδόν μάλιστα περιορισμένο στη Βρετανία και τη  Γαλλία. Αλλά, αφού το κύριο στοιχείο τής μετά το 1848 περιόδου είναι η εξάπλωση της καπιταλιστικής οικονομίας σε ολόκληρο τον κόσμο, και επομένως είναι πια αδύνατον να γραφτεί μια καθαρά ευρωπαϊκή ιστορία, θα ήταν άτοπο να γράψει κανείς την ιστορία της Ευρώπης χωρίς να στρέψει σοβαρά την προσοχή του και στις άλλες ηπείρους. Η μελέτη μου χωρίζεται σε τρία μέρη. Οι επαναστάσεις του 1848 αποτελούν το προοίμιο για τις κύριες εξελίξεις της περιόδου. περισσότερα...Τίτλος: Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914
Μετάφραση: Κωστούλα Σκλαβενίτη
Έκδοση: ΜΙΕΤ Αθήνα 2000, 2012
Σελίδες: 593
ISBN: 978-960-250-203-7
Τιμή με έκπτωση:24,77€
Η εποχή των αυτοκρατοριών βρίθει από αντιφάσεις. Ήταν μια εποχή πρωτόγνωρης ειρήνης στον δυτικό κόσμο, η οποία προκάλεσε μια εποχή εξίσου πρωτόγνωρων παγκόσμιων πολέμων. Ήταν μια εποχή, παρά τα φαινόμενα, αύξουσας κοινωνικής σταθερότητας μέσα στη ζώνη των ανεπτυγμένων βιομηχανικών οικονομιών...· ταυτόχρονα όμως αυτός ο ανεπτυγμένος βιομηχανικά κόσμος δημιούργησε αναπόδραστα στην περιφέρειά του τις συνδυασμένες δυνάμεις της εξέγερσης και της επανάστασης που έμελλαν να τον καταποντίσουν. περισσότερα...
Τίτλος: Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991.
Μετάφραση: Βασίλης Καπετανγιάννης
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 1999, 2010, 9η ανατ.2012
Σελίδες: 774
ISBN: 978-960-310-205-9
Τιμή με έκπτωση: 31,69€

Βασισμένο στην προσωπική εμπειρία και παρατήρηση, το βιβλίο του Eric Hobsbawm αποτελεί ορόσημο τόσο για την κατανόηση του εικοστού αιώνα όσο και για τις προσδοκίες μας για τον επόμενο. Πόλεμοι, επαναστάσεις, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξεκλίξεις, οι μεγάλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις ιστορικές τάσεις που προκαλούν την ανάδυση, την παρακμή και πτώση των καθεστώτων, διαπλέκονται σε μια πανοραματική ιστορική σύνθεση. Ένας αιώνας δύει. Ένας καινούργιος ανατέλλει σε λίγο.
Τίτλος: Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο. Μαρξ και μαρξισμός 1840-2011.
Μετάφραση: Μάνια Μεζίτη
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2011.
Σελίδες: 439
ISBN: 978-960-310-355-4
Τιμή με έκπτωση: 23,98€
Στα 163 χρόνια που πέρασαν από την έκδοση του "Κεφαλαίου" του Καρλ Μαρξ, η θεωρία που φέρει το όνομά του, ο μαρξισμός, έχει εμπνεύσει και κινητοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα καθεστώτα που εγκαθιδρύθηκαν στο όνομά του και ισχυρίζονταν πως εμπνέονταν από τις ιδέες του κατέρρευσαν, συμπαρασύροντας και τα κομμουνιστικά κινήματα στον δυτικό κόσμο. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν προσωρινά την απήχηση του Καρλ Μαρξ. περισσότερα...
Τίτλος: Η επινόηση της παράδοσης.
Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Eric Hobsbawm, Terence Ranger
Μετάφραση: Θανάσης Αθανασίου
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2004.
Σελίδες: 354
ISBN: 978-960-310-303-9
Τιμή με έκπτωση: 20,83€Πολλές από τις παραδόσεις για τις οποίες πιστεύουμε ότι έχουν προέλευση αρχαία, στην πραγματικότητα επινοήθηκαν πρόσφατα. Το βιβλίο διερευνά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας επινόησης, μεταξύ των οποίων την ουαλική και τη σκοτσέζικη "εθνική κουλτούρα", την εξέλιξη των βρετανικών βασιλικών τελετουργιών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, την προέλευση των αυτοκρατορικών τελετουργιών σε Βρετανία, Ινδία και Αφρική, και τις απόπειρες των ριζοσπαστικών κινημάτων να αναπτύξουν δικές τους αντίρροπες παραδόσεις. Το μεγάλου εύρους αυτό βιβλίο καταπιάνεται με την πολύπλοκη αλληλεπίδραση παρελθόντος και παρόντος σε μια γοητευτική μελέτη της τελετουργίας και του συμβολισμού. περισσότερα...

Τίτλος: Επαναστάτες.
Μετάφραση: Πάρης Μπουρλάκης
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2008.
Σελίδες: 300
ISBN: 978-960-310-338-7
Τιμή με έκπτωση: 18,10€
Κορυφαίος ιστορικός της εποχής μας, ο Eric Hobsbawm έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου του στη μελέτη της ιδέας και της πρακτικής των επαναστάσεων ως μέσο για κοινωνικές αλλαγές. Αυτή η εξαιρετική συλλογή δοκιμίων καλύπτει όλες τις όψεις της επανάστασης, όπως η ιστορία του κομμουνισμού και των Κομμουνιστικών κομμάτων-κυρίως κατά την περίοδο της Κομμουνιστικής Διεθνούς-, η φύση του αναρχισμού, η επιρροή του Μαρξ και του Λένιν, η "πολιτική της βίας" -η επανάσταση, η εξέγερση, τα αντάρτικα κινήματα και τα πραξικοπήματα- και η πάλη των τάξεων.
Τίτλος: Συναρπαστικά χρόνια. Μια ζωή στον 20ο αιώνα.
Μετάφραση: Σταματίνα Μανδηλαρά
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2003.
Σελίδες: 493
ISBN: 978-960-310-301-2
Τιμή με έκπτωση: 25,35€


Ο Eric Ηοbsbawm γεννήθηκε τη χρονιά της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ήταν 15 χρονών, όταν επιστρέφοντας σπίτι από το σχολείο του στο Βερολίνο, είδε κάπου στο δρόμο, στους τίτλους των εφημερίδων να αναγράφεται ότι ο Χίτλερ έγινε Καγκελάριος της Γερμανίας. Και ήταν στη Νέα Υόρκη με τους φοιτητές του, όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Μετέφρασε για τον Τσε Γκεβάρα στην Αβάνα, γευμάτισε με έναν σοβιετικό αρχικατάσκοπο κάποια Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη, και κάποιο απόγευμα το πέρασε στο Σικάγο στο σπίτι της Mahalia Jackson. Είδε τη σορό του Στάλιν, και ενώ κάποιοι άλλοι θυμούνται που βρίσκονταν όταν πέθανε ο Πρόεδρος Κένεντυ, εκείνος θυμάται που βρισκόταν όταν δολοφονήθηκε ο Πρόεδρος Αλιέντε. Πέντε χρόνια αργότερα, μαζί με την Τέντσα Αλλιέντε και με άλλους συντρόφους και φίλους, παρακολούθησε από την τηλεόραση του Σαντιάγκο τη θαυμάσια στιγμή που το νομικό τμήμα της βουλής των Λόρδων ανακοινώνει την ιστορική ετυμηγορία του κατά του πρώην χιλιανού δικτάτορα Στρατηγού Πινοσέτ. περισσότερα...


Τίτλος: Ληστές
Μετάφραση: Νίκος Κούρκουλος
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2010
Σελίδες: 279
ISBN: 978-960-310-348-6
Τιμή με έκπτωση: 16,30€
Οι "Ληστές" είναι μια σπουδή πάνω στη φιγούρα του κοινωνικού ληστή ή του εξεγερμένου παρανόμου. Τέτοιοι ληστές και παράνομοι δε θεωρούνται από την κοινή γνώμη εγκληματίες, αλλά υπερασπιστές της κοινωνικής δικαιοσύνης, εκδικητές ή αγωνιστές μιας πρωτόγονης αντίστασης, και τα κατορθώματα τους έχουν δοξαστεί και διασωθεί στην ιστορία και το μύθο. περισσότερα...
 
Τίτλος: Παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία
Μετάφραση: Νίκος Κούρκουλος
Έκδοση: Θεμέλιο, Αθήνα 2007
Σελίδες: 202
ISBN: 978-960-310-327-1
Τιμή με έκπτωση: 11,76€


Τα ζητήματα που έχουν γεννήσει τις πιο ζωηρές συζητήσεις και διαμάχες -όχι μόνο ανάμεσα σε πολιτικούς, σχολιαστές και ακαδημαϊκούς, αλλά μεταξύ όλων μας- τα τελευταία χρόνια: με άλλα λόγια, οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, οι δυσκολίες της δημοκρατίας και οι απειλές της τρομοκρατίας, εξετάζονται με δηκτικότητα από τον Eric Hobsbawm. Όπως γνωρίζουμε καλά, όλα τούτα δεν αφορούν μόνο τις ειδήσεις, αλλά είναι κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, από την κατάσταση της οικονομίας ως την έκταση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας, και ως τον φόβο -και τη φρικιαστική πραγματικότητα- δολοφονικών βομβιστικών επιθέσεων. περισσότερα....Ο μεγάλος ιστορικός E.J. Hobsbawm γεννήθηκε στης Αλεξάνδρεια το 1917, από πατέρα βρετανό πολωνικής καταγωγής και μητέρα αυστριακή εβραϊκής καταγωγής, και σπούδασε στη Βιέννη, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Καίμπριτζ. Υπήρξε μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, επίτιμο μέλος του King`s College στο Καίμπριτζ και επίτιμος διδάκτωρ πολλών πανεπιστημίων σε αρκετές χώρες. Δίδαξε ως τη συνταξιοδότησή του στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου -ένα περιβάλλον/ έμπνευση και κίνητρο για το ιστορικό του έργο, ομολογεί ο ίδιος- και κατόπιν στο New School for Social Research της Νέας Υόρκης.

Νεότερες αναρτήσεις Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα