Blogger Template by Blogcrowds.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ

http://press.uth.gr/press-files/11.jpgΤίτλος: Τα "Παλιόκαστρα" του Πηλίου
Συγγραφέας: Κώστας Λιάπης
Έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2010
Σελίδες: 494
ISBN: 978-960-9439-00-8
Τιμή με έκπτωση: 20,00€"Όλα τα κάστρα και οι πύργοι και τα καστέλια που 'ναι στεριωμένα στα χώματά μας, έχουν να μας ανιστορήσουν κι από μια ιστορία, τη δική τους ιστορία, τη δική τους ζωή έχουν να μας διηγηθούν• μια ζωή που την κοιλοπονούσε η πέτρα και το χώμα, που την ανάθρεψε ο ιδρώτας, το δάκρυ και το αγκομαχητό του ανθρώπου και την άντρωσε ο πόλεμος και το φονικό". Γιάννης Γκίκας Μια τέτοια, θαμμένη στα πούσια των αιώνων, ιστορία, έχουν να μας ανιστορήσουν και τα "Παλιόκαστρα" που καταγράφονται στο παρόν βιβλίο. Ταπεινά χτίσματα των μεσαιωνικών και υστερομεσαιωνικών κατά κανόνα χρόνων, τούτα τα ρεπιασμένα ή σχεδόν εντελώς πια αφανισμένα οικοδομικά λείψανα. "Κάστρα της αναγκιάς", όπως μνημονεύονται απ' τους παλιούς ιστορικούς και λόγιους, κάποια απ' τα οποία πρέπει να στήθηκαν πάνω σε ακροπόλεις των μνημονευομένων από τους αρχαίους ιστορικούς και περιηγητές προχριστιανικών μαγνητικών πόλεων. Σε δασιά παράταξη όλα τούτα τ' αφανισμένα από τις καταδρομές των καιρών και των ανθρώπων απομεινάρια, δίνουν το στίγμα τους σε όλον τον παράλιο χώρο του Πηλίου, τόσο απ' τη μεριά της "άξενης" ακτής του Αιγαίου, όσο και απ' την πλευρά της ήμερης ακρογιαλιάς του Παγασητικού κόλπου. Ανερεύνητα σχεδόν όλα τούτα τα μνημειακά λείψανα από την επίσημη Πολιτεία, πέρασαν στη μνήμη των συγκαιρινών Πηλιορειτών μόνο μέσα από τη διατηρημένη από γενιά σε γενιά τοπωνυμιακή τους επισήμανση και από μια θολά διαιωνισμένη από μνήμες γερόντων και φιλολογικές αναφορές λογίων σειρά θρύλων και παραδόσεων ή και θολών συσχετίσεων με τις αποσπασματικές αναφορές αρχαίων και νεότερων ιστορικών ερευνητών και λόγιων περιηγητών για τα παράλια αρχαία πολίσματα του ίδιου χώρου. Με βάση τούτα τα λειψά και νεφελώδη στοιχεία, κι όσες ακόμα μνήμες παλιών ξέθαψε κι όσα επιφανειακά ευρήματα διαπίστωσε με εικοσάχρονο τραχύ προσωπικό αγώνα μέσα στ' άγρια και τραχιά δασυνάρια της πηλιορείτικης χλωρίδας ο συγγραφέας της παρούσας μονογραφίας, εκπληρώνοντας ένα ακόμα τάμα και χρέος του στην τοπική πηλιορείτικη ιστορία, προσπάθησε και συνέθεσε στο βαθμό που δυνήθηκε τα αφανισμένα πορτραίτα τούτων των ιστορικών μνημείων της γενέθλιας γης του.
http://press.uth.gr/press-files/31.jpgΤίτλος: Θεσσαλικό Ιδίωμα - Από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία
Συγγραφέας: Ευάγγελος Κουρδής
Έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2007
 Σελίδες: 190
ISBN: 978-960-8029-49-Χ
Τιμή με έκπτωση: 16,00€Η σχέση μεταξύ διαλέκτου ή ιδιώματος και κοινής γλώσσας υπήρξε ένα από τα θέματα που από νωρίς απασχόλησαν την έρευνα τη σχετική με την ποικιλία που εμφανίζει μια συγκεκριμένη γλώσσα. Στην έρευνα αυτή σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από την εξέταση του προβλήματος της σχέσης γλώσσας, λαού και περιβάλλοντος. Σ' ένα παρόμοιο πλαίσιο εντάσσεται και η συγκεκριμένη συγγραφική προσπάθεια, η οποία επιχειρεί να ερμηνεύσει τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης ιδεολογίας για το Θεσσαλικό Ιδίωμα (Θ.Ι.), καθώς και τις κοινωνικές πρακτικές που το συνοδεύουν. Είναι αλήθεια ότι το συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα συγγενή του γλωσσικά συστήματα. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί ν' αποτελέσει μια συμβολή στο χώρο της γλωσσολογικής έρευνας για το θεσσαλικό χώρο, καθώς από το 1909, όταν ο θεσσαλικής καταγωγής Αχιλλέας Τζάρτζανος έγραψε το έργο "Περί της Συγχρόνου Θεσσαλικής Διαλέκτου", η Θεσσαλία δεν κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών για σημαντικής έκτασης επιτόπιες γλωσσολογικές έρευνες.

Από τότε μέχρι σήμερα το Θεσσαλικό Ιδίωμα όχι μόνο δεν απώλεσε μέρος του ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινής γνώμης, αλλά, αντίθετα, το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα αυξήθηκε και καταγράφεται και σε νέα επικοινωνιακά μέσα (διαδίκτυο), αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και αστεϊσμού μεταξύ όλο και νεότερων ηλικιακών ομάδων, που κάποτε αγνοούσαν γλωσσικά χαρακτηριστικά τοπικών ιδιωμάτων και διαλέκτων, αλλά και που αναπαράγουν εικονογλωσσικά στερεότυπα και γλωσσικές προκαταλήψεις για το τοπικό ιδίωμα της Θεσσαλίας. Σκοπός της συγγραφικής αυτής προσπάθειας δεν είναι να παρουσιαστούν μόνο τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας, αλλά και να συμπληρωθούν νέα στοιχεία για την κοινωνική εικόνα του Θεσσαλικού Ιδιώματος.

Η προσπάθεια αυτή κινείται με βάση το ενδιαφέρον που δείχνει η ελληνική κοινή γνώμη για το Θεσσαλικό Ιδίωμα, ενδιαφέρον που ξεκινά αναλύοντας τα σημεία της εποχής μας αναφορικά με το ιδίωμα, αλλά που ολοκληρώνεται καταγράφοντας την ιδεολογική προσέγγιση του ιδιώματος, στηριζόμενη στα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά Θεσσαλών και μη Θεσσαλών πληροφορητών.

http://press.uth.gr/press-files/88.jpgΤίτλος: Υδρόβια Εντομολογία
Συγγραφέας: Δ.Κ. Σταμόπουλος
Επιμέλεια: Σ. Κορομηλή
Έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2007
Σελίδες: 199
ISBN: 978-960-8029-62-0
Τιμή με έκπτωση: 16,00€


Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει διδακτικές κυρίως ανάγκες του μαθήματος "Υδρόβια Εντομολογία" που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποτελεί όμως παράλληλα και μία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ενός κλάδου της Εντομολογίας που μέχρι σήμερα δεν είχε τύχει ιδιαίτερης προσοχής στην Ελλάδα, ίσως λόγω της περιορισμένης οικονομικής σημασίας που παρουσιάζουν τα υδρόβια είδη. Η τεράστια όμως οικολογική σημασία τους τόσο στην τροφική αλυσίδα όσο και στον τομέα της εκτίμησης του βαθμού μόλυνσης των υδρόβιων οικοσυστημάτων αποτέλεσε και το έναυσμα ώστε να ξεκινήσει μια πρώτη μελέτη αφ' ενός της καταγραφής των ειδών που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, αφ' ετέρου δε των στοιχείων της βιοοικολογίας τους. Το κείμενο συνοδεύεται από περίπου 160 έγχρωμες φωτογραφίες και σχήματα και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μία σύντομη αναφορά σε στοιχεία γενικής εντομολογίας (ανατομικά χαρακτηριστικά ενηλίκων και ατελών σταδίων των εντόμων, περιγραφή των κυριότερων συστημάτων, φυσιολογία της αναπνοής των υδροβίων ειδών), στο δε δεύτερο περιγράφονται βιοοικολογικά στοιχεία υδρόβιων ή/και αμφιβιοτικών ειδών που ανήκουν σε 51 οικογένειες και 11 τάξεις.

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα