Blogger Template by Blogcrowds.

Νέοι Τίτλοι της Ακαδημίας Αθηνών

http://keine.academyofathens.gr/images/stories/loukos_exofyllo.jpgΤίτλος: Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση στην Κρήτη (1895-1896)
Συγγραφέας: Ελευθέριος Πρεβελάκης
Επιμέλεια: Χρήστος Λούκος
Έκδοση: Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2014
Σελίδες: 350
ISBN: 978-960-404-290-6
Τιμή με έκπτωση: 19,80€

 

Στο αρχείο του Ελ. Πρεβελάκη, που απόκειται στο ΚΕΙΝΕ, εντοπίστηκε ανέκδοτη μονογραφία του με θέμα τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση στην Κρήτη (1895-1896). Ο ίδιος  είχε επανειλημμένα αναφερθεί σ’αυτήν ως έργο σχεδόν τελειωμένο. Παρά τις δυσκολίες μιας έκδοσης που δεν θα την εποπτεύει ο ίδιος ο δημιουργός της, αποφασίστηκε η δημοσίευσή της πενήντα περίπου χρόνια από την αρχική σύνταξή της για δύο κυρίως λόγους:
1. Παρά το γεγονός ότι έρευνα για την ιστορία της Κρήτης έχει να παρουσιάσει στο μεταξύ αξιόλογα έργα με νέο ερμηνευτικό τρόπο, η εξαντλητική αναλυτική προσέγγιση του Πρεβελάκη με το πλήθος των πηγών που επικαλείται έχει τη θέση της στην Κρητική ιστοριογραφία και αποτελεί σημαντική συμβολή. Η μονογραφία αναφέρεται σε μια επανάσταση των Χριστιανών της Κρήτης και σε μια φάση του Κρητικού Ζητήματος που οι ιστορικοί έχουν μεν προσεγγίσει αλλά όχι ειδικά και διεξοδικά.
2. Μια άλλη προσφορά της εκδιδόμενης μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι επειδή δεν έγινε  από τον ίδιο τον συγγραφέα η τελική επεξεργασία του κειμένου, παρακολουθούμε εν θερμώ σ’αυτό την έγνοια του Πρεβελάκη για την ιστορική ακρίβεια, το βάσανο του τεκμηρίου, την κριτική των πηγών. Αναδύεται έτσι το εργαστήρι του ιστορικού, ο ξεκάθαρος και μετρημένος τρόπος εργασίας μιας συγκεκριμένης ιστορικής σχολής. Εν τέλει, έχουμε μπροστά μας ένα σχεδόν ολοκληρωμένο ανέκδοτο έργο του Ελευθέριου Πρεβελάκη, ενός ξεχωριστού εκπροσώπου της ελληνικής ιστοριογραφίας.

Τίτλος: Εμπορία Ανθρώπων: Ποινική Καταστολή και Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων
Συγγραφέας: Κων/νος Δ. Μαγκλιβέρας
Διεύθυνση Έρευνας: Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη
Έκδοση: Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2014
Σελίδες: 171
ISBN: 978-960-404-276-0
Τιμή με έκπτωση: 11,70€


Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και κυρίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η αντιμετώπιση των πράξεων με τις οποίες ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται και καταστρέφει τον συνάνθρωπο (το δουλεμπόριο, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η γενοκτονία) δεν γίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διεθνούς κοινωνίας με αποτέλεσμα τα εγκλήματα αυτά να αντιμετωπίζονται ως υπερεθνικά (...)


Στην παρούσα εργασία η εμπορία ανθρώπων εξετάζεται από την άποψη τόσο των αποτρόπαιων εγκληματικών ενεργειών με τις οποίες συντελείται όσο και του έννομου αγαθού το οποίο προσβάλλει κατάφορα η τέλεσή της. Το αγαθό αυτό δεν είναι άλλο από την ανθρώπινη ύπαρξη και την προσωπικότητα του ατόμου. Κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων της εμπορίας ανθρώπου, το άτομο (ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και άλλων ιδιοτήτων) αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο (res) στο οποίο δεν αναγνωρίζεται καν η θεμελιώδης αρχή της ανεξαρτησίας. Με βάση την εν λόγω αρχή, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, με άλλα λόγια το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα για ο,τι αφορά στην προσωπική του ζωή και μάλιστα ανεπηρέαστος από τις οικογενειακές, φυλετικές, κοινωνικές, κρατικές, οικονομικές, κ.λπ. δομές εντός των οποίων κινείται.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα